De zgn. Patatrace van de Antrappers die komende zaterdag 19 december op het programma stond wordt verplaatst naar zaterdag 20 februari 2016. Het land is momenteel te drassig om daar een mooie race te kunnen houden.