Afgelopen woensdagavond 21 september gaf de heer Roger de Groot, burgemeester van gemeente De Wolden tijdens de afdelingsavond van de Vrouwen van Nu de Wijk, in De Havezate een informatieve lezing over zijn werk als burgemeester. Er waren 73 geïnteresseerde Vrouwen van Nu aanwezig.

Na een welkomstwoord van voorzitter Ria Janssens en het huishoudelijke gedeelte van de afdelingsavond werd het programma ingevuld door burgemeester de Groot. Tijdens zijn boeiend betoog vertelde de burgemeester eerst iets over zijn gezinssituatie en over zijn wethouderschap bij de gemeente Raalte. Daarna werd uitgelegd waarom er voor de gemeente De Wolden gekozen werd om hier het ambt als burgemeester uit te gaan oefenen. De aanstelling als burgemeester van De Wolden was voor vier jaar terug. Belangrijke factoren om te kiezen voor De Wolden waren o.a.: een goed functionerend Gemeentebestuur. De gemeente De Wolden was geen krimpgemeente en bood zodoende veel toekomstperspectief. De centrale ligging van De Wolden sprak het gezin de Groot ook aan. Evenals de vele agrarische- en natuurgebieden in deze gemeente en het vele groen in de dorpen; een prima leefomgeving om te wonen en te werken. Bovendien waren de grote economische bedrijvigheid in de gemeente en de interactiviteiten en burgerinitiatieven vanuit de verschillende dorpen van De Wolden unieke items welke voor de burgemeester hebben meegeteld in het besluit zich te willen vestigen in De Wolden als burgemeester.

De hierboven genoemde punten zijn na vier jaar burgemeester zijn nog steeds actueel en van kracht. Dit samen met verschillende projecten welke de afgelopen jaren tot stand kwamen en/of in ontwikkeling zijn, zoals: woningbouw in de dorpen, het ondersteunen door de gemeente van het zich vestigen van bedrijven in boerderijen welke leeg zijn komen te staan. Maar ook de stimulans tot het aanleggen van een glasvezelnetwerk in de dorpen en vooral ook in de agrarische gebieden van De Wolden. Met daarnaast de goede samenwerking met het Gemeentebestuur, de ambtenaren en ook met de inwoners van De Wolden. Tevens de interactie tussen het Gemeentebestuur en de burgers bij verschillende dorpsprojecten, zoals bijvoorbeeld: het fietspad langs het kanaal vanaf de Slenkenweg richting Ossesluis, het Groene Hart in Veeningen, het Struunpad in Koekangerveld en de herindeling van Dijkhuizen in Ruinerwold. Dat alles tezamen, besloot de burgemeester zijn lezing, maakt dat ik nog steeds content ben met de gemeente De Wolden en zijn inwoners.

Na de pauze was er voor de aanwezige vrouwen de gelegenheid om vragen te stellen. Hierbij bleek wat er belangrijk gevonden wordt om aandacht aan te geven vanaf de zijde van de gemeente: goede en goed onderhouden fiets- en voetpaden en een goed werkende straatverlichting. Maar het behoud van De Havezate als Ontmoetingscentrum, en het in stand houden van de bibliotheek en het zwembad in het dorp de Wijk, staan boven aan de lijst. Ook een snelle aanleg van het glasvezelnetwerk zouden veel vrouwen heel fijn vinden. De burgemeester gaf, waar mogelijk, een duidelijke toelichting op de vragen.

Voorzitter Ria Janssens bedankte tot slot burgemeester de heer Roger de Groot voor zijn zeer informatieve lezing en bood hem als dank een attentie aan.