Vrouwen van Nu 14 januari 2017
Onder het genot van een kopje koffie/thee met een petit four met het logo van de Vrouwen van Nu opent de voorzitter Lammy Stevens de vergadering. Ze heet ons welkom en zegt dat het eigenlijk een feest van iedereen is 85 jaar!

Er zijn 2 kaarten gekomen: 1 van de vrouwen van Nu van het Oosteinde en 1 van het Prov. Bestuur Drenthe. Ze doet een terugblik in de tijd vanaf 8 januari 1932 eerst Boerinnenbond / Plattelandsvrouwen en nu Vrouwen van Nu. Vrouwen van Nu een wereld van verschil alhoewel dezelfde doelen nog nagestreefd worden: vrouwen zijn belangrijk/ de kracht van vrouwen/ leefomgeving versterken/ zich ontplooien en creatief zijn/ kennis opdoen/ maatschappelijke betrokkenheid/ reisjes, excursies. Ook als vereniging provinciaalactief denk aan de koren/ dansen/ wandeldagen en de agrarische dagen!

Samen maken we het verschil en het is leuk iedereen te ontmoeten! Daarna zingen we het Vrouwen van Nu lied onder pianobegeleiding van Trijnie de Boer! Het woord is dan aan duo Jong Belegen die met het thema circus verschillende lachwekkende sketchjes aan de orde laten komen. De zaal zat te genieten!

In de pauze was er een verloting en tot ieders verbazing had iedereen een prijs! De prijzen waren door de leden ingeleverd en dat gaf toch een saamhorigheidsgevoel zo’n grote inbreng! Verder had het bestuur nog verschillende middenstanders benaderd zodat er veel mooie prijzen waren! Een tweede kopje koffie/thee en dan het vervolg van duo Jong Belegen met weer herkenbare stukjes en liedjes met veel humor! De zaal zat geboeid te luisteren en deed goed mee!

In de 2e pauze was er een consumptie met een hapje en hebben we getoast op ons gezamenlijk e feest! Het eten werd klaargezet en na een uitleg van de heer Klok wat voor lekkers er was konden we starten met het buffet: stampotten boerenkool/ hutspot en zuurkool met speklapjes, verse worst, rookworst en bourgondisch gebraad met diverse koude garnituren! Iedereen liet het zich heerlijk smaken! Hulde aan de kok Johan Klok! Tot slot nog een heerlijk toetje!
Inmiddels was het al na 19.00 uur en bedankte voorzitter Lammy Stevens de feestcommissie, de fotograven Berty de Wit en Gonny Thijn en de familie Klok en kon iedereen met een prijsje naar huis!

Een zeer geslaagde middag waren de woorden, die we na afloop vaak hoorden!
De feestcommissie en het bestuur had de zaal prachtig versierd met veel pompoenen in de kleuren van de Vrouwen van Nu en voorzitter Lammy Stevens vertelde in de pauze de betekenis van de kleuren: oranje humor, creativiteit, optimisme en sportiviteit; groen hulp, ontspanning en bemiddeling; blauw integriteit, wijsheid en trouw; paars bemiddeling, passie en daadkracht!
Volgende bijeenkomst dinsdag 31 januari 2017 de jaarvergadering.