Onze voorzitter, Rieka Wever, heet iedereen hartelijk welkom op 18 januari, onze eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar. Tevens wenst ze iedereen nog een goed en gezond 2017 toe. Hoe betrekkelijk dit is blijkt wel als we hierna aansluitend ons trouwe lid Aly Meijer gedenken die 6 januari jl. is overleden.

Alie was al 35 jaar lid van onze vereniging en in een minuut stilte denken we aan haar. Het jaarverslag en het financieel jaarverslag komen aan de orde. Ook is er een wisseling binnen het bestuur. Jeanet van den Pol neemt na zes jaar afscheid en haar plaats wordt ingenomen door Lenie Kruithof. Heel fijn dat er zo snel weer iemand gevonden is om zitting te nemen in het bestuur. Ook de voorzitter, Rieka, heeft er drie jaar op zitten, is herkiesbaar en wordt vanavond voor een tweede termijn herkozen. Vanavond zijn er drie jubilarissen binnen onze vereniging die gewoontegetrouw in de jaarvergadering gehuldigd worden. Alie van Mulligen die 25 jaar lid is, is helaas niet aanwezig vanavond maar wel waren in ons midden Klaasje Remmelts en Marrie Blaauw, beiden 50 jaar lid van de Vrouwen van Nu Oosteinde. Zij krijgen een oorkonde, een roos en natuurlijk wordt hen het zilveren korenaartje opgespeld door Rieka. Tevens worden de dames die altijd de koffie verzorgen tijdens de boerderijendag nog eens in het zonnetje gezet en krijgen allemaal een roos aangeboden. Ina van café Oosteinde krijgt ook een bloemstukje aangeboden als dank voor de gastvrijheid en de prettige samenwerking die we altijd weer ondervinden tijdens onze avonden.

Na het officiële gedeelte zijn we na de pauze toe aan wat ontspanning. We gaan het Elfstedenspel spelen. In vier groepen wordt er gestreden wie er het meeste weet van de winter, Friesland en de Elfstedentocht. De zaal is helemaal aangekleed met sjaals en mutsen en een hoek van de zaal is met linten afgezet omdat hier zich tussen het ijs en riet een gevaarlijk wak bevindt. Tussen het spel door eten we warme worst, dus ook de koek en zopie ontbreken niet. Hoe toepasselijk zo’n winterse avond als vandaag net, helaas nog niet de Elfstedentocht, maar wel de eerste marathon op natuurijs is gereden. Het is een geslaagde avond en na afloop wensen we elkaar wel thuis en hopen elkaar weer te zien op 15 Februari voor een zgn. ‘doe avond’ We zijn benieuwd!