Als aftrap van het project Herinrichting Dorpsstraat de Wijk organiseerde gemeente De Wolden dinsdagavond een inloopavond. Vele geïnteresseerden kwamen naar Ontmoetingscentrum de Havezate om de dialoog aan te gaan.Inloopavond en werkgroep
De gemeente hoopte met deze avond de aandachts-, knelpunten en mogelijke oplossingen op te halen bij de aanwonenden en gebruikers van de Dorpsstraat. Hierna wordt er een werkgroep gevormd van bewoners en ondernemers die met elkaar in een aantal ontwerpsessies, begeleid door de gemeente, tot een gedragen ontwerp zullen komen voor de nieuwe inrichting van de Dorpsstraat. De ontwerpsessies vinden plaats in de periode maart tot en met mei 2017 waarna de uitvoering van het ontwerp in het voorjaar van 2018 is. Jan ten Kate: “We willen de Dorpsstraat in de Wijk samen met inwoners en ondernemers oppakken. We hopen dat zowel ondernemers als inwoners zich aanmelden om mee te werken aan het ontwerp’.

Herinrichting Dorpsstraat
Herinrichting van de Dorpsstraat in de Wijk is een vervolg van het centrumplan de Wijk, deze is in de zomer van 2016 afgerond. Het gaat om het gedeelte van de Dorpsstraat vanaf het Ontmoetingscentrum De Havezate tot de Wiltenweg. De herinrichting is een invulling van de doelstelling: een toekomstig de Wijk waar het goed wonen, winkelen en ondernemen is en waarin de Wijk aantrekkelijk is voor bezoeker.