Op woensdag 21 juni vindt er in ontmoetingscentrum De Havezate in de Wijk een informatiebijeenkomst plaats van de werkgroep Duurzaam de Wijk. Het thema deze avond is een Duurzaam de Wijk in 2025. Onder het motto: ‘Met het gehele dorp werken aan een schonere wereld en samen besparen op de energierekening. Wie wil dat niet?’ worden alle inwoners van de Wijk van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen. Huurders, huiseigenaren, ondernemers, organisaties, iedereen is van harte welkom. Met elkaar is er een hele klus te klaren voor 2025.

In 2015 is op initiatief van de Belangenvereniging de Wijk een eerste aanzet gegeven. Dit met als doel om projecten te initiëren die erop gericht zijn om de leefbaarheid in de Wijk te behouden en te versterken. Eén van de thema’s die wordt uitgewerkt is Energie & Duurzaamheid. Hiervoor is de werkgroep in het leven geroepen die ondertussen niet stil heeft gezeten. Er is inmiddels ondersteuning van de Stichting SEN (Samen Energie Neutraal, https://www.samenenergieneutraal.nl) en ook de Rijksuniversiteit Groningen is bij de plannen betrokken. De eerste stappen zijn gezet om het project: Duurzaam de Wijk van de grond te krijgen.

Nu is het tijd om samen met alle inwoners van de Wijk het project daadwerkelijk vorm te gaan geven. Wat kunt u verwachten op deze informatieavond op 21 juni, aanvang 19.45 uur? Architect Pieter Brink legt deze avond uit wat de Stichting SEN voor de de Wijk kan betekenen. Namens de Rijksuniversiteit Groningen vertellen Fleur Goedkoop en Jacob Dijkstra over het onderzoek en doen een beroep op de aanwezigen om mee te werken aan een grote enquête onder de Wijker bevolking. In Nijeveen is recent, heel succesvol, een dergelijk project geïnitieerd. De heer Harry van Dijk, voorzitter van werkgroep 2025 – Nijeveen Energie Neutraal vertelt wat de succesfactoren van Nijeveen zijn en hoe dit allemaal tot stand is gekomen. Naast alternatieven voor het opwekken van elektriciteit (zoals zon en wind) dienen zich ook mogelijkheden aan om aardgas (deels) te vervangen. De heer Kirsten Zagt van Bareau (www.bareau.nl) zal ons meenemen in het proces om uit biomassa of afvalwater groengas te maken.

Kortom; het belooft een inspirerende, leerzame en informatieve avond te worden. Inwoners van de Wijk en belangstellenden zijn van harte welkom.

Meer informatie is te vinden op www.duurzaamdewijk.nl of kijk op de Facebookpagina van Duurzaam de Wijk (DeWijkduurzaam).