Initiatiefnemers hebben de gemeente afgelopen kwartaal blij verrast met het indienen van veertien ideeën bij Initiatiefrijk De Wolden. Tien initiatieven zijn gehonoreerd.
De tien initiatieven
De tien initiatiefgroepen gaan aan het werk met uiteenlopende projecten. Er zijn twee groepen, Menvereniging Zuidwolde en Ceres Zuidwolde, die beide een evenement in de paardensport gaan uitbreiden. Menvereniging Zuidwolde organiseert het concours hippique en wil dit jaar het evenement uitbreiden met een wielerwedstrijd en een Ride en Run. Ceres Zuidwolde organiseert ook een concours en wil dat uitbreiden met culinaire festiviteiten. In Ruinerwold gaat IJsvereniging Ruinerwold het terrein voor de ijsbaan egaliseren, zodat komend winter hopelijk eerder kan worden geschaatst. In Echten gaat de Vereniging Dorpsbelangen Echten een fietscrossbaan maken en ook in de Wijk is er gekozen voor een sportief initiatief met de aanleg van een outdoor fitness door Stichting De Slenken. Belangenvereniging Koekangerveld wil de dorpsentree verfraaien door middel van het project “Bloemen aan de Panjerd”. Streekbelang Drogteropslagen wil ook een groenvoorziening aanleggen. Ter ere van het 25-jarige jubileum van St. Oldtimerdag Ruinerwold krijgt deze stichting subsidie om dit extra feestelijk te kunnen vieren. De 25e Oldtimerdag Ruinerwold vindt plaats op 19 augustus 2017. Stichting Museumboerderij Karstenhoeve in Ruinerwold krijgt een subsidie voor het restaureren van koetsen en bedrijfswagens. Het tiende project is van Stichting Ouderendag Zuidwolde. Deze stichting organiseert op 7 oktober een dag voor geïnteresseerden over het ouder worden en hoe en op welke wijze men zo lang mogelijk in de eigen omgeving kan blijven wonen. Met het honoreren van deze projecten is een bedrag gemoeid van € 61.310,-.

Spelregels
Een initiatief moet vernieuwend zijn voor het dorp, maar het belangrijkste is dat een project breed gedragen wordt in een dorp of dat een grote groep inwoners kan profiteren van het initiatief. Het initiatief moet bijdragen aan de leefbaarheid, sociale vitaliteit en/of sociale infrastructuur van het dorp. Wanneer een initiatief te commercieel is of wanneer er sprake is van een te gering draagvlak kan een project worden afgewezen. Initiatiefrijk De Wolden subsidieert maximaal 50% van een project tot een maximaal bedrag van € 100.000,-.

Aanvraag indienen
Een aanvraag kan ingediend worden via www.dewolden.nl/initiatiefrijk. Als u vragen heeft over Initiatiefrijk De Wolden of over het indienen van een aanvraag, dan kunt u terecht bij Lisette Tijmens (l.tijmens@dewoldehoogeveen.nl of 29 1473). Ook wanneer u hulp nodig heeft bij het indienen van een aanvraag of niet zeker weet of uw project past binnen deze subsidieregeling, dan kunt u contact opnemen.

Initiatiefrijk De Wolden
De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de begroting voor 2015 besloten meer ruimte te bieden aan initiatieven van inwoners. Ook de provincie Drenthe levert een bijdragen aan de projecten. Jaarlijks stelt de provincie € 50.000,- beschikbaar aan de gemeenten, die het vervolgens inzetten om de inwoners financieel te steunen in de uitvoering van de plannen.