Toekomstplannen Havezate gepresenteerd
havezate-ingang1Dinsdag 11 juli werden de toekomstplannen van de Havezate uit de doeken gedaan. De presentatie werd verzorgd door de Belangen Vereniging de Wijk. Het plan is gemaakt in samenwerking met de Gemeente, en met medewerking van Anne Prins. De man van Sport Drenthe is aangesteld door de Gemeente, en heeft veel ervaring om dit soort projecten aan te sturen.

Na de opening door de voorzitter van de Belangen Vereniging, werd de presentatie door Prins gegeven. De Havezate gaat gerund worden door inwoners van de Wijk, waarbij professionele krachten ondersteunen. Dit zal los komen te staan van Welzijn en zo mogelijk los van gemeentelijke subsidie. Het is gericht op maatschappelijke welzijnsdoelen. En tevens gericht op marktvraag, met omzet, winst en groei.

Na het aanstellen van een stichtingsbestuur die ondersteund gaat worden door verschillende commissies, worden er functieprofielen opgesteld voor het personeel. Waarbij een zakelijk leider aangesteld gaat worden. De bedrijfsgegevens en het bedrijfsidee zijn al opgesteld. Maar het ondernemingsplan staat nog niet vast. Wel zal er een beroep gedaan worden op fondsen en Initiatiefrijk De Wolden.

Belangrijke aspecten voor de verzelfstandiging zijn dat de stichting eigenaar wordt van gebouw en parkeerterrein. Het achterstallig onderhoud wordt volledig weggewerkt door gemeente de Wolden. Daar hoort ook een aanpassing van de foyer bij. Tevens worden er materialen aangeschaft voor de verhuur.

Het zal geen gemakkelijke klus worden zo realiseren alle betrokkenen zich terdege. Om voldoende draagvlak te creëren is het van belang dat zowel professionals als vrijwilligers zich actief bezig zijn om de Havezate te behouden. Er zal regelmatig geëvalueerd worden met de gemeente en er worden kandidaat-bestuurders gezocht. Per 1 januari 2018 moet de Havezate op eigen benen staan.

‘Samen hopen we de Havezate te behouden voor de Wijk. Daarbij hebben wij u, de bewoners van de Wijk nodig. Zonder U heeft de Havezate geen bestaan’ aldus de belangenvereniging. Wie belangstelling of vragen heeft kan contact opnemen met de Belangen Vereniging de Wijk. Mailen kan ook naar wijkerbelang@gmail.com