Met het gereedkomen van de binnentuin van de Havezate is het renovatieproject afgerond. Het Oranjefonds stelde in 2014 hiervoor 40.000 euro ter beschikking. Ook de gemeente De Wolden heeft in dit project toezeggingen gedaan aangaande onderhoud van de Havezate. Het Oranjefonds heeft inmiddels de investeringen goedgekeurd en het geld is overgemaakt.


Nieuwe gordijnen en nieuwe vloer in de grote zaal, toneelgordijnen en afwerking podium, een nieuwe vloer en renovatie van de jeugdsoosruimte en de aanpak van de binnentuin en terras maken op hoofdlijnen deel uit van de investeringen in de Havezate.

De multifunctionaliteit van het ontmoetingscentrum is hiermee sterk vergroot. Dit is ook terug te zien in de stijging van het aantal gebruikers. Volgens Jannes Kuik van Welzijn De Wolden, die samen met het beheer uitvoering gaf aan het project, is met name het podium een schot in de roos. Het podium begon met de wens van de toneelvereniging De Bloem, daarna met de leerlingen van de timmeropleiding OCB uit Ruinen die het podium op maat maakten. Het Prins Bernhardfonds stelde de licht en geluidsinstallatie beschikbaar. En als laatste zijn de podiumgordijnen gerealiseerd. Het totale project heeft lang geduurd om zo mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelingen rond de verzelfstandiging van het ontmoetingscentrum de Havezate. Voor het project is drie maal uitstel gevraagd aan het Oranjefonds.