Woensdagavond 5 juli 2017 organiseerde de projectgroep Dorpsstraat de Wijk samen met gemeente De Wolden een tweede inloopavond voor het project Herinrichting Dorpsstraat de Wijk. De projectgroep, bestaande uit ondernemers en inwoners van het dorp en medewerkers van de gemeente, zal het voorlopig ontwerp voor de Dorpsstraat presenteren. Vele inwoners kwamen naar Ontmoetingscentrum De Havezate om zich om het voorlopige ontwerp te bekijken.


Voorlopig ontwerp
Tijdens de inloopavond op 14 februari 2017 hebben veel inwoners en ondernemers aandachts-, knelpunten en mogelijke oplossingen aangedragen voor de herinrichting van de Dorpsstraat. Ook hebben meerdere ondernemers en inwoners zich aangemeld om deel te nemen in een projectgroep. De projectgroep heeft de afgelopen maanden tijdens meerdere ontwerpsessies hard gewerkt aan een nieuw ontwerp van de Dorpsstraat vanaf het Ontmoetingscentrum De Havezate tot de Vijverweg. Het voorlopig ontwerp is klaar en graag wil de projectgroep dit bespreken met inwoners en andere belangstellenden. De doelstelling is om in maart 2018 te starten met de uitvoering.

Jan ten Kate: “Ik kijk terug op een mooie en goed bezochte inloopavond in februari en ik hoop dat we dit volgende week woensdag weer gaan beleven. We willen de Dorpsstraat in de Wijk samen met inwoners en ondernemers oppakken, daarom wil ik ook een groot compliment geven aan de projectgroep. De projectgroep heeft gezamenlijk hard gewerkt om te komen tot een goed ontwerp. Ik nodig iedereen van harte uit om te komen en uw mening te geven over uw ‘nieuwe’ Dorpsstraat.”

Herinrichting Dorpsstraat
Herinrichting van de Dorpsstraat in de Wijk is een vervolg van het centrumplan de Wijk, deze is in de zomer van 2016 afgerond. Het gaat om het gedeelte van de Dorpsstraat vanaf het Ontmoetingscentrum De Havezate tot de Vijverweg. De herinrichting is een invulling van de doelstelling: een toekomstig de Wijk waar het goed wonen, winkelen en ondernemen is en waarin de Wijk aantrekkelijk is voor bezoeker en inwoner.