In 2017 is het 100 jaar geleden dat vrouwen zich volgens de Grondwet voor het eerst verkiesbaar mochten stellen als politicus. Twee jaar later kregen zij ook actief kiesrecht (stemrecht). Een keerpunt voor de politiek in Nederland. Wethouder Mirjam Pauwels is één van de ambassadeurs van het project ‘Vrouwen Kiezen’ van de provincie Drenthe.


Mirjam Pauwels: “Het is een hele eer om ambassadeur van dit prachtige initiatief te zijn. Meer vrouwen in de politiek in Drenthe is iets waar ik me graag hard voor maak. Daarom roep ik geïnteresseerde en betrokken vrouwen op om met me in gesprek te gaan. Ik bied jou de mogelijkheid om informeel eens kennis te maken met de politiek.”

Invloed op gemeentelijk beleid
Wethouder Pauwels is benieuwd hoe vrouwen tegen de (lokale) politiek aan kijken en wil met hen van gedachten wisselen over de invloed die zij op het gemeentelijk beleid kunnen hebben. “Een dag met mij meelopen, behoort ook tot de mogelijkheden. Kom eens een kijkje nemen in de keuken van de lokale politiek!”, aldus wethouder Pauwels.

Vrouwen kiezen in Drenthe
De provincie Drenthe vraagt met dit initiatief aandacht voor een goede afspiegeling van onze samenleving in de Drentse politiek Samen met diverse Drentse organisaties en instellingen brengt de provincie dit thema in 2017, 2018 en 2019 onder de aandacht. Op verschillende manieren en voor een breed publiek, waarbij aangehaakt wordt bij de landelijke, gemeentelijke en provinciale verkiezingen.

Interesse?
Vrouwen die geïnteresseerd zijn om in contact te komen met wethouder Pauwels om bijvoorbeeld een dag mee te lopen, kunnen zich melden bij het bestuurssecretariaat van de gemeente De Wolden via het e-mailadres bestuurssecretariaat@dewolden.nl.