Actium heeft afgelopen week de eerste van 33 woningen opgeleverd aan de Beatrixweg, Emmaweg en Briëtweg in De Wijk. Het gaat om 27 gezinswoningen en 6 grondgebonden seniorenwoningen. De eerste bewoners hebben hier hun intrek al genomen.

Op deze plek vereisen in totaal 55 nieuwe (gedeeltelijk levensloopbestendige) gezinswoningen, rijwoningen en appartementen. De bouw wordt gefaseerd uitgevoerd. ‘Als we in één keer 55 woningen opleveren, kan dat leiden tot leegstand en dat willen we voorkomen. Niet alleen kost dit onnodig veel geld, ook voor de leefbaarheid van de buurt is leegstand niet wenselijk’. Aldus de verhuurder.

De bouw van de overige 22 woningen (10 appartementen en 12 woningen) wordt uitgesteld. De tweede bouwfase start, zodra alle 33 nieuwe woningen uit de eerste fase zijn verhuurd. De gemeente De Wolden gaat het openbaar gebied tevens verbeteren en herinrichten.