Dat was de snelle reactie van onze gemeente De Wolden op de diverse reacties (klachten van aanwonenden, publiekelijke vergadering van Gemeente Belangen, mijn artikeltje met de titel Wat me opviel…) over de deplorabele toestanden van de vijvers in ons dorp. Ere, wie ere toekomt!! Sneller dan snel werd er door de gemeente gehandeld door de vijvers een flinke opknapbeurt te geven.

Hulde!! Maar,………wat mij dan wel opvalt is het feit, dat er eerst klachten uit de gemeenschap moeten komen (zie boven) voordat men tot handelen overgaat. Ik ga er van uit, dat een gemeente ook een toezichthoudende taak heeft en dat men dergelijke situaties toch ook zelf kan (en moet) constateren. Maar goed, laten we hopen dat onze jeugd binnenkort weer kan vissen in de vijvers, de bejaarden hun viswedstrijden weer kunnen houden en de fontein weer gaat sproeien! Dan is alle ‘heisa’ tenminste niet voor niets geweest!!

Jan Tijink