Na 6 jaar samen met Protestantse gemeente IJhorst – de Wijk “gewandeld” te hebben aan de oevers van De Reest gaat Ds. Henk de Ruiter met emeritaat. In de dienst van zondag 15 oktober staan we stil bij dit afscheid. De dienst begint om 14.30 uur in de kerk van IJhorst. Na de dienst is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Henk en Sytske.

Als kerkenraad hebben wij Henk gevraagd na te denken over een passend afscheidscadeau namens de gemeente. Aangezien Henk momenteel herstellende is van hartproblemen was de keus voor Henk niet moeilijk. Graag zag hij zijn afscheidscadeau in de vorm van een donatie aan de Hartstichting. Als kerkenraad ondersteunen wij dit graag. Met een donatie aan de Hartstichting draagt u bij aan de strijd tegen hart en vaatziekten. Elke dag overlijden in Nederland meer dan 100 mensen aan hart- en vaatziekten. Dat is onacceptabel. De Hartstichting financiert onderzoek en geeft voorlichting en steun aan patiënten. En ze zetten zich in om meer levens te redden bij een hartstilstand.

Tijdens de afscheidsdienst zal er dan ook een collectebus staan waarin u uw bijdrage kunt deponeren. Direct overmaken kan natuurlijk ook. Dit kan op rekeningnummer NL71RABO0300300301 “t.n.v. de Nederlandse Hartstichting. Iedereen is van harte welkom.