Stotijn notariaat & mediation, uw notaris in de regio! Ook wanneer er belangen spelen die verder liggen dan de regio waarin zijn notariskantoor actief is, is mr. Johan Stotijn bereid om te helpen en van tijd tot tijd pro deo zijn diensten te verlenen. Zeker waar het een ramp betreft, zoals die onlangs Sint Maarten en Sint Eustatius ongenadig trof.


Johan werd benaderd door Ramona Kaspers (geboren op Sint Maarten) en in samenspraak met haar werd de Stichting Sint Maarten Hulpactie Hurricane Irma opgericht. Deze stichting heeft zich ten doel gesteld om geld en (hulp)goederen in te zamelen en hulp te verlenen aan de slachtoffers van de orkanen die de eilanden zwaar hebben getroffen. De focus ligt daarbij vooral op het herstel van scholen en schoolactiviteiten en op de (her)bouw van scholen en het verschaffen van lesmaterialen en hulpmiddelen. Zodoende kunnen onderwijs en lessen worden hervat. Ramona Kaspers is lid van Soroptimisten Assen. Een vereniging die kennis en vaardigheden inzet om wereldwijd de positie van vrouwen en meisjes te verbeteren.

Mede via zusterclubs van deze vereniging zal er geld worden ingezameld voor de stichting. Ook particulieren, scholen en eigenlijk iedereen die wil helpen aan de wederopbouw van het onderwijs op deze eilanden mag geld of goederen doneren. Kaspers is regelmatig op Sint Maarten en zal de voortgang van de projecten op de voet volgen en het publiek informeren over de vorderingen die zijn gemaakt.

Een van de redenen waarom Stotijn notariaat & mediation medewerking verleende aan het kosteloos oprichten van deze stichting. ‘Educatie is wat mij betreft een van de belangrijkste basisbehoeften in de ontwikkeling en kansen van kinderen en ouderen, waar ook ter wereld,’ aldus Johan Stotijn. Wilt u een donatie geven, ga dan naar www.sintmaartenhulpactie.blogspot.nl