Arend Muller kreeg onlangs een erespeld, omdat hij meer dan veertig jaar actief de imkerij beoefent en de imkers van imkerijvereniging De Wijk met raad en daad bijstaat. Arend Muller kreeg een groot applaus van alle leden van de bloeiende imkervereniging de Wijk en omstreken. Het eerbetoon viel hem te beurt in informatiecentrum ’t Ende aan de Stapelerweg.
Muller werd lid in 1975 en twee jaar later was hij de voorzitter. De imkervereniging was toen toe aan vernieuwing en vooral ook aan jonge nieuwe leden. ‘Het waren voor het merendeel oude, soms hardhorende knarren’, aldus Arend Muller. Muller wist de vereniging weer op de rails te krijgen door actief te werven en de publiciteit te zoeken. Je kon hem vaak zien op markten en beurzen. Hij bleef ruim 25 jaar voorzitter.

Bijenteelt
Recentelijk nog was hij betrokken bij een open dag die vooral bedoeld was voor kinderen die meer wilden weten van de bijenteelt. Hij maakte met tientallen kinderen toen prachtige waskaarsen.
‘Wat Muller het meest siert is zijn niet aflatende zorg voor behoud van natuur en het verkleinen van je voetprint. De pogingen de natuur te sparen en de concrete aanpak ter verbetering van het ecosysteem tonen waar je zorg ligt. Je gebruikt de natuur als leidraad’, aldus Theo Hulshof, de huidige voorzitter van de plaatselijke NBV.

Arend Muller kreeg van de voorzitter de vanuit het hoofdbestuur in Wageningen toegezonden gouden eremedaille opgespeld als blijk van waardering voor zijn steun. ‘Achter elke sterke man staat een sterke vrouw’, aldus de voorzitter en hij overhandigde Froukje, Arends echtgenote, een mooie bos bloemen. Een groot applaus was hun deel.