Net als in veel andere dorpen werd Sint Maarten gisteravond ook in De Wijk gevierd. Het verzamelpunt was de Wieker Meule. Met Apollo voorop werd een route door het dorp gelopen. Gewapend met een zelfgemaakte lampion met lampje er in, en natuurlijk een lege tas, trok de jeugd daarna het dorp in.Bij menig huis werd aangebeld. Waar er een Sint Maarten liedje werd gezongen. Met als doel zoveel mogelijk snoepgoed te vergaren. Vele kinderen en hun ouders liepen mee. De tocht ging van start bij de molen en ging via de Dorpsstraat, Oldenhof, Prins Clauslaan, Julianaweg weer terug naar de molen. De lampionnenoptocht werd georganiseerd door Speeltuinvereniging De Speulhorst.