Er gloort weer een klein lichtpuntje voor de Havezate, zo werd dinsdagavond 28 november bekend tijdens de informatieavond t.b.v. de verzelfstandiging. Voor 1 januari dienden zich minimaal drie nieuwe bestuursleden aan te melden. Dat is gelukt. Dertien personen hebben gehoor gegeven aan de noodoproep. Zij krijgen minimaal een half jaar de tijd om uit te maken wie er voor welke functie het best geschikt is, en om het concept ondernemingsplan onder de loep te nemen.


De vorige bijeenkomst op 24 oktober riep vooral vragen op. Er was toen veel onduidelijkheid over wat er wordt gevraagd van de nieuwe bestuursleden, en wat de verantwoordelijkheden en risico’s zijn als ze in stappen. Veel vragen gingen destijds over de opgestelde bestuursprofielen, en het ondernemingsplan. Deze stukken zijn inmiddels verstrekt aan de belangstellenden, die hun mailadres hebben achter gelaten.

Een andere cruciale vraag toen was: ‘Waarom is er niemand van de Gemeente aanwezig’ om e.e.a. toe te lichten. Volgens wethouder Mirjam Pauwels, dinsdagavond wel aanwezig, was de informatieavond van 24 oktober uitsluitend bedoeld voor de belangenvereniging De Wijk om de inwoners te informeren. Daar waren de meningen enigszins verdeeld over. Procesbegeleider Anne Prins eveneens aanwezig erkende wel dat de Gemeente steken heeft laten vallen in de communicatie. En noemde het zelfs een’ onhandig uitgaanspunt’. Prins stelde zich geheel onafhankelijk op, en sloeg zich dapper door de presentatie. Maar kreeg gaandeweg toch een paar keer het vuur na aan de schenen gelegd.

Prins: ‘We moeten niet alleen kijken wat er fout kan gaan. We kunnen ook kijken wat er wel goed gaat’. De nieuwe stichting wordt eigendom van het gebouw en de parkeerterreinen zo vertelde Mirjam Pauwels. ‘Achterstallig onderhoud wordt weggewerkt, en mocht er een ‘lijk uit de kast’ vallen dan helpt de Gemeente heus wel mee. Belangrijkste is echter dat de Havezate op eigen benen gaat staan’. De vraag vanuit de zaal of de verzelfstandiging van de Havezate niet gewoon een ordinaire bezuinigingsmaatregel is pareerde de Wethouder handig. Door te stellen dat dit een traject is dat enkele jaren al in gang is gezet, doordat burgers nu zelf kunnen beslissen over dit soort zaken. ‘De zwembaden, speeltuinen en soms ook het groenonderhoud zijn al verzelfstandigd. Het geeft burgers een grotere betrokkenheid, en heeft ook vele andere voordelen’. Welke dat zijn werden niet duidelijk. Of het bestaande personeel na de verzelfstandiging kan blijven is ook nog onzeker. Pauwels: ‘Het kan zijn dat ze opnieuw moeten solliciteren naar de bestaande functies, het nieuwe bestuur moet daarover beslissen’.

De dertien personen die zich vooralsnog hebben aangemeld gaan de komende tijd samen verder evalueren, en uitmaken wie het meest geschikt is voor welke functie. Dat riep ook vragen op als: Wie bepaalt dat dan!’. Het zal in het geheel geen gemakkelijke klus worden zoals realiseren allen zich terdege. Professionals en vrijwilligers moeten actief blijven om de Havezate op de kaart te houden. Voorlopig is er weer even ‘licht in de duisternis’.