Al jaren is er een bijzondere verhouding tussen de dorpen IJhorst en de Wijk. Zo zijn IJhorst en de Wijk één kerkdorp over de provincie- en gemeentegrens heen. Men is door de nauwe onderlinge banden op elkaar aangewezen. De IJhorster gemeenschap past gevoelsmatig meer bij de mentaliteit van de Wijk en voelt zich minder verbonden met de Staphorster gemeenschap. IJhorst is een hechte dorpsgemeenschap die al jaren vele activiteiten in het eigen dorp weet te organiseren.

In zowel IJhorst als de Wijk wordt het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden voor het organiseren van activiteiten en ook wordt het steeds moeilijker om één en ander (bestuurlijk) rond te krijgen. Het zelfde werk met minder vrijwilligers betekent op termijn stoppen van activiteiten.

Ook wordt geleidelijk aan steeds meer het aangeboden onderwijsconcept leidend in de schoolkeus. Waarom perse kiezen voor een school in de eigen woonplaats? Voor een leefbare toekomst van de dorpen is het van belang dat de beide dorpen uit hun comfortzone stappen en op allerlei gebied samenwerking gaan opzoeken. Zo zou men op het gebied van het sociaal cultureel werk en ouderenzorg door samenwerking veel meer kunnen bereiken.
Zowel de activiteiten als de accommodaties staan onder druk. Zo kan men voor de verzelfstandiging van de dorpshuizen nauwelijks vrijwilligers vinden die op non profit basis voorzieningen in de benen willen houden. Dat betekent dat, wil men één en ander betaalbaar houden, men ook moet denken aan commerciële activiteiten om op die wijze de afhankelijkheid van subsidie zo klein mogelijk te houden.

Kan een Wijker nooit een IJhorster worden en andersom ook niet? Is een verdergaande samenwerking tussen beide dorpen dan ook een heilzame droom, een brug te ver……., of noodzakelijk voor een leefbare toekomst? Kortom meer integratie van het dorpsleven en de cultuur van beide dorpen om de leefbaarheid in de afzonderlijke dorpen in de been te houden.
Daarover willen wij graag met u van gedachten wisselen tijdens het Levenscafé op 22 april aanstaande. De bijeenkomst vindt plaats in de kerk en de aanvang is 15.30 uur.
.