Deze week is het bericht naar buiten gekomen dat de kinderopvang, bso en peuterspeelzaal van Doomijn op korte termijn moet sluiten in De Wijk. Het kwam voor ons als ouders onverwachts. Het huidige concept is goed en sluit aan bij onze wensen. De kinderen hebben het erg naar hun zin bij de leidsters. Wij vinden het opheffen van de locatie daarom een gemis voor De Wijk.

Met dit bericht willen wij ons ongenoegen laten blijken over het feit dat het huidige schooljaar niet afgerond kan worden op deze locatie en over de klaarblijkelijk onvoldoende samenwerking tussen Doomijn en de gemeente in deze.

Belangrijker nog is dat wij onze waardering willen uitspreken ten opzichte van de leidsters, waarvan enkele al sinds jaar en dag de kinderen in ons dorp onder hun hoede nemen. We willen langs deze weg Juf Ina, Juf Celeste, Heidi, Mariska, Lindsey, en Bojana bedanken voor hun inzet. Wat hadden onze kinderen het leuk bij jullie op school en op de opvang. Wij hopen dat jullie onze vertrouwde gezichten blijven!

Bedankt! Namens de ouders en de kinderen, peuterspeelzaal, bso en kinderopvang