Op woensdagavond 25 april zijn inwoners van de Wijk op een druk bezochte inloopavond over de Dorpsstraat bijgepraat over het ontwerp en de uitvoering. Ze kregen de gelegenheid om al hun vragen te stellen en een animatiefilm van het nieuwe ontwerp te bekijken.

Uitvoering
De nutsbedrijven zijn 7 mei gestart met het vervangen en verleggen van meerdere kabels en leidingen. Zij zijn naar verwachting begin juli klaar. Op 22 mei start aannemer Buning met de aanleg van de hemelwaterriolering in de Dorpsstraat bij het Veenhovenplein. Daarna werken ze de komende maanden richting De Havezate. Er wordt gewerkt in vakken van ongeveer 100 meter, zodat de Dorpsstraat bereikbaar blijft en de overlast beperkt is. Als alles volgens planning verloopt, dan is de ‘nieuwe’ Dorpsstraat eind 2018 in volle glorie voor iedereen te bewonderen.

Omleidingsroutes/bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden blijft de Dorpsstraat, vanaf het Veenhovenplein richting het Dorpshuis De Havezate, in één richting beschikbaar (van west naar oost).
• Fietsers worden omgeleid via de Prof. Blinkweg. Deze weg wordt (tijdelijk) eenrichtingsverkeer.
• Om doorgaand vrachtverkeer om te leiden, worden er langs de snelweg A28 omleidingsroutes aangegeven.
• Landbouwverkeer wordt via de Noorderkanaalweg en Respersweg omgeleid.
• De lijnbus en het vrachtverkeer vanaf Zuidwolde worden, onder andere, via de Tillemaweg en Wiltenweg omgeleid.

De omleidingsroutes worden vanaf eind mei ingesteld.

Vragen
Heeft u tijdens de uitvoering vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen met de uitvoerend aannemer Buning via telefoonnummer 0528-373164. Tijdens de werkzaamheden is iedere donderdagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur een inloopspreekuur in de keet op het Holwortelplein. De herinrichting van de Dorpsstraat veroorzaakt zeker enige overlast en ongemak. De aannemer en de gemeente stellen alles in het werk om dit zoveel mogelijk te beperken.