In de periode van 22 augustus tot en met 5 oktober worden het voetpad en het fietspad langs de Dorpsstraat, tussen de Slenkenweg en de Oosterakker volledig herstraat. Eerst wordt het fietspad herstraat en daarna het voetpad. Fietsers en voetgangers zullen in deze periode dus gebruik maken van hetzelfde pad.