Zondagmiddag 15 juli zullen de tuinen van chateau-hotel De Havixhorst in het teken staan van de muziek, in het bijzonder van de koorzang. De organisatie en uitvoering van het muziekfeest ligt in de inmiddels vertrouwde handen van de mannen en de vrouwen van Wijker Kunst.

Behalve van koorzang zal er ook van instrumentale muziek genoten kunnen worden, dankzij optredens van het – 14-koppige -Klein Orkest Rolde en het uit 3 musici bestaande Vestibule-ensemble, uit Hooghalen. Deze gezelschappen zullen tevens een deel van de gezongen muziek begeleiden. Daarnaast zal een gelegenheidscombo aan de gezelligheid bijdragen.
De muzikale leiding is in de vertrouwde handen van Bert Lammers. Aan het slot van de middag zal Bert het stokje overdragen aan Mannes Hofsink, want hij neemt met dit concert afscheid van de koren van Wijker Kunst, waaraan hij intussen meer dan 30 jaar leiding heeft gegeven. Alma Grooters en Joke Venhuizen, de oude en de nieuwe begeleidster van Wijker Kunst, zullen de koorzang ondersteunen.

Na afloop van de optredens zal er alle gelegenheid zijn om in een informele sfeer van Bert afscheid te nemen.
Het programma zal duren van 13.30 tot 17.00. De toegangsprijs aan de poort bedraagt € 17,50; voor kinderen 6 t/m 14 jaar € 7,50, onder de 6 vrij entree. In de voorverkoop, bij het TIP (onder de molen) in de Wijk en bij Kroko Multipunt in IJhorst betaalt u per kaartje € 1,50 minder. Van belang is te weten dat u met uw entreebewijs niet alleen maar van de muziek kunt genieten maar ook van onbeperkt koffie/thee met patisserie en, later in de middag, een bittergarnituur.