Bijeenkomst 11 september om 09.30 uur, W.Koopsweg 49.
Er zijn plannen om een kindertheater te maken bij de speeltuin in de Willem Koopsweg. Er is veel voorwerk gedaan, heeft even stilgelegen, maar er wordt weer een nieuwe start gemaakt.
We zoeken enthousiastelingen , die hiervoor willen gaan. De eerste vergadering zal besteed worden aan uitleg en de plannen , zoals die tot nu toe gemaakt zijn. Je kunt je ook aanmelden om dan poolshoogte te komen nemen, om te zien of je er helemaal zin in hebt.

Dorpsbelangen heeft aangegeven, dat er een groepje moet blijven zorgdragen voor onderhoud en activiteiten organiseren. Ik stel me voor , dat het net zo’n soort structuur als de speeltuinvereniging zal worden, iets andere doelstelling en veel kleiner.
Meedoen betekent niet, aan elk onderdeel te moeten deelnemen.
Er zijn al een heel aantal workshops in de speeltuin gegeven en 2 Jantje Betondagen waren welbesteed. De kinderzwerfboekenkast waar iedereen vrij uit kan meenemen, wordt breed gedragen met veel aangedragen boeken. Heerlijk om kinderen met kussens in de schommel te zien liggen lezen!
Graag nieuwe ideeën en energie!!
Contact : Caecile Cnoops tel.0522-443101 of berichtje via F. Atelier C-jong