In september wordt in De Wijk gestart met een nieuwe vertelgroep Levensverhalen/levenservaringen. Afgelopen jaar is ervaring opgedaan met een eerste vertelgroep. De vertelgroep is door de deelnemers als heel positief ervaren. Mensen vonden het fijn om te vertellen en er werd aandachtig geluisterd. Aan de vertelgroep kan worden deelgenomen door mannen en vrouwen van alle leeftijden, wonende in deze regio of daarbuiten. Mensen die het leuk vinden om verhalen over hun leven met elkaar te delen.

Persoonlijke verhalen, zoals: in wat voor gezin ben je geboren, waar ben je opgegroeid, hoe was je schooltijd, wat heb je na je schooltijd gedaan, ben je getrouwd, heb je kinderen?

Voor de vertelgroep wordt uitgegaan van totaal 7 bijeenkomsten op de volgende vrijdagen:
5 (introductiebijeenkomst), 12 en 19 oktober; 2, 9, 16, 30 november en 7 december van 10.00 tot 12.00 uur.
De kosten bedragen € 35,-, inclusief koffie en thee.

Voor wie het leuk lijkt om mee te doen, wordt op 5 oktober a.s. een introductie bijeenkomst gehouden, waarin nader wordt uitgelegd wat precies de bedoeling is. Daarna kan alsnog beslist worden over deelname. Aanmelding voor de introductie bijeenkomst kan op onderstaande mail adressen. Na aanmelding wordt, afhankelijk van het aantal mensen, doorgegeven waar de bijeenkomst wordt gehouden.

De vertelgroep wordt geleid door Cora Hoorn en Gonda Lier. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met:
Cora Hoorn, corahoorn@gmail.com
of Gonda Lier, gondalier@gmail.com