Natuurwerkdag voor volkstuin vereniging de Slenken.
Afgelopen zaterdag 3 november heeft de tuinvereniging in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en landschapsbeheer in het bosje gelegen tussen de volkstuin en de A28 zo’n 200 boompje en struiken aangeplant.

Deze zijn door Landschapsbeheer beschikbaar gesteld. De laatste jaren was er veel vernield en nooit weer aangeplant. De volkstuin heeft gemeend dit weer te moeten herstellen ook voor de vele wandelaars die hier langs lopen. We hopen met deze aanplant een stukje natuur te herstellen en ook fijn stof tegen te gaan voor onze tuinen.