Hanneke Heerema is op zoek naar naaste familieleden en/of vrienden van mevrouw Johanna Frederica (roepnaam Jo) van Doorninck-Japenga. Zij heeft gewoond in een aanleunwoning van het verzorgingshuis aan de Prins Clauslaan 90 in De Wijk, tot haar overlijden op 07-01-2017.

De reden om met iemand in contact te komen die haar goed gekend heeft, is omdat ik op zoek ben naar een specifiek borduurwerk (een huwelijkslaken) dat zij gemaakt heeft voor een museum in Drenthe. Bijgaand een foto van het onderzoek van het desbetreffende huwelijkslaken dat vooraf ging aan het maken van de replica ervan.

Hanneke Heerema
06 14395124
Of mail naar info@dewijk.info