Bestuur presenteert toekomstplan
De Havezate moet na de verzelfstandiging het bruisend centrum van De Wijk worden. Een ontmoetingsplek voor verenigingen, waar activiteiten op maatschappelijk, cultureel, ondernemend en educatief gebied mogelijk zijn . Een dorpshuis waar mogelijkheden liggen voor allerlei initiatieven vanuit dorp en omgeving. Maar vooral een laagdrempelige ruimte, waar iedereen welkom is’.

Maandagavond gaf het bestuur in oprichting bestaande uit: Jan Smits, Janet de Roo, Tinus Nijstad, Coen Meenhorst en Luit Hummel (BOKD – Brede overleggroep Klein Dorpen ) opening van zaken, tijdens een bijeenkomst voor gebruikers.

Deze groep is al een jaar bezig met de plannen over de te varen koers voor de verzelfstandiging . Diverse initiatiefgroepen zijn sinds 2014 steeds gestrand in het zicht van de haven. Een terug kerend punt is de verruiming van de horeca activiteiten. Meer inkomsten zijn noodzakelijk om ‘zelf de broek op te kunnen houden’ stelde Jan Smits. Daarover is de werkgroep al geruime tijd in overleg met de Gemeente. Maar nog steeds is er geen besluit genomen. ‘De Gemeente is zeker niet onwelwillend’ aldus Tinus Nijstad. ‘Maar we willen het nu wel een keer weten! Lukt het niet, dan stoppen we er mee’.

Hoewel de deadline in het verleden al vaker werd opgeschoven, heeft de werkgroep het vertrouwen dat de datum van de verzelfstandiging op 1 juni 2019 wordt gehaald. Het plan van de werkgroep is daar waar mogelijk het voorzetten en uitbreiden van de huidige activiteiten. Daarnaast is het gebaseerd op het organiseren van eigen activiteiten, het aanbieden van ruimte voor (lokale) bedrijfsleven en zzp’ers voor vergaderingen, opleidingen, trainingen en beurzen.

Het college van B & W wil de nieuwe dorpsonderneming bij de verzelfstandiging van ontmoetingscentrum De Havezate in de Wijk drie jaar lang ondersteunen. Dat heeft het college laten weten aan het bestuur van de stichting die De Havezate gaat beheren. Het gaat om 200.000 euro over de komende drie jaar. Het college wil de nieuwe dorpsonderneming de ruimte te geven om zich te kunnen ontwikkelen en toe te kunnen werken naar een gezonde exploitatie. Daarna moet De Havezate op eigen benen kunnen staan.

‘Over drie jaar moet er een beheersorganisatie staan gedragen door het dorp’. Met een sluitende begroting, en minimaliseren van gemeentelijke subsidie. Dat betekend een verhoging van de inkomsten met minimaal veertig procent. Evenredig daaraan ligt een bezetting van tenminste veertig procent van de ruimtes in de beschikbare tijd. Verlaging van de kosten van beheer, en afschrijving en onderhoud zijn tevens opgenomen in de begroting. ‘Een modern, energiezuinig en laagdrempelig pand, in goede staat van onderhoud dat geschikt is voor alle activiteiten’. Ook de uitstraling van het gebouw is een punt van aandacht. Vanuit de zaal werden daarvoor een aantal ideeën aangedragen om nader te bestuderen.

Een ander puntje van de werkgroep is de vrijheid die het wil hebben om tot een ‘eigen personeelsbeleid’ te komen zonder verplichtingen uit het verleden. In een gestelde profielschets wordt meer ‘ondernemerschap’ van hem/ haar verwacht. Tinus Nijstad liet weten niet te verwachten dat alles zonder slag of stoot zal verlopen. ‘Er zitten nogal wat haken en ogen aan. Onze situatie is daarom ook niet te vergelijken met andere dorpen, zoals bijvoorbeeld de Boerhoorn in Zuidwolde dat wel al zelfstandig fungeert. We hebben de hulp nodig van de inwoners om er een succes van te maken’. Binnenkort staat er een inloopavond gepland voor inwoners om vragen te stellen, en om van gedachten te wisselen onder het motto: ‘De Havezate: goed voor elkaar!’.