Het was een lang proces, de door de gemeente de Wolden gewenste verzelfstandiging van de Havezate in De Wijk. Maar het gaat gebeuren! De gemeente en het bestuur i.o. van de nieuwe stichting Dorpshuis de Havezate zijn tot overeenstemming gekomen. De verzelfstandiging zal per 1 juli 2019 plaats gaan vinden. Op 12 april zal er daarom een inloopavond worden gehouden voor de Wijker bevolking.

Gedurende drie jaar gaat gemeente de Wolden de verzelfstandiging financieel ondersteunen. Zo zal zij het wegwerken van achterstallig onderhoud voor haar rekening nemen en kan de nieuwe stichting rekenen op een beheersvergoeding over de komende 3 jaar van max. € 200.000.

Verder worden er plannen gemaakt voor een facelift van het gebouw waarin ook de wensen en suggesties van de huidige en toekomstige gebruikers zullen worden betrokken. Gemeente de Wolden wil ook hieraan financieel een bijdrage leveren en zal aan de gemeenteraad voorstellen hier een ‘bruidsschat’ van € 150.000 voor beschikbaar te stellen.

Het huidige personeel wordt overgenomen en het nieuwe bestuur zal met hen bezien en bespreken hoe het personeelsbeleid er in de nabije toekomst uit gaat zien. Jan Smits: ‘De opdracht is duidelijk: het dorpshuis zal over 3 jaar zichzelf financieel moeten kunnen redden, dus een kostendekkende exploitatie per 1 januari 2022 is het te realiseren doel’.

Het dorpshuis moet een spilfunctie gaan vervullen in het dorp, met uitbreiding van activiteiten waar De Wijk om vraagt en waar plaats voor is of gemaakt kan worden. Kortom, een dorpshuis dat gedragen wordt door De Wijk en haar inwoners.

En dat kan het te vormen bestuur, momenteel bestaande uit Jan Smits, Janet de Roo, Coen Meenhorst en Tinus Nijstad natuurlijk niet alleen. Daar zullen veel helpende handen bij nodig zijn.
Dus wordt er een beroep gedaan op De Wijker bevolking  om samen met het nieuwe bestuur een gezonde toekomst voor haar eigen dorpshuis de Havezate zeker te gaan stellen.

Wanneer de handen ineen worden geslagen en de krachten worden gebundeld dan gaat De Wijk het waarmaken: Het motto is daarbij: De Havezate; goed voor elkaar!