Goede Vrijdag 19 april om 19.30 uur worden in de kerk van IJhorst de koralen uit de Matthëus Passion ten gehore gebracht, afgewisseld met gesproken teksten uit de Bijbel. Het Projectkoor ‘Mattheüs Passion’ uit Zwartsluis e.o. wordt begeleid door het strijkconcert ‘Van Wassenaer Consort’ en kistorgel.

De muzikale leiding is in handen van Christiaan Lameris. De viering duurt ongeveer een uur. In de volledige Mattheüs Passion worden de verschillende stemmen uit het evangelie gezongen door solisten. Tijdens de uitvoering in de kerk van IJhorst worden deze teksten gelezen vanuit de NBV vertaling. Bij de uitgang wordt een deurcollecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. De kerk is open vanaf 19.00 uur.

De Mattheüs Passion werd voor het eerst uitgevoerd op 15 april 1729 in de Thomaskerk in Leipzig. Het werk is gecomponeerd door Johann Sebastian Bach (1685-1750) en mag wel het hoogtepunt genoemd worden van de kerkmuziek. De complete hoofdstukken 26 en 27 van het Mattheüsevangelie, waarin het lijden en sterven van Jezus wordt beschreven, worden woordelijk gevolgd, zodat muziek en tekst elkaar versterken. De koralen die ten gehore worden gebracht door het projectkoor vormen het antwoord op de Bijbelteksten. Samen vormen ze een indrukwekkend verhaal dat mensen de eeuwen door heeft geraakt. Iedereen is van harte welkom om dit te beluisteren.