M.F.C. Buddingehof, het dorpshuis dat aan diverse verenigingen en stichtingen ruimte biedt, is volgens inwoners van Ruinerwold nog steeds zeer waardevol. Er mogen nog meer voorzieningen en activiteiten komen, waarvoor samenwerken met andere organisaties nuttig is. Dat zijn de eerste conclusies van de werkgroep die het afgelopen half jaar de behoefte aan een dorpshuis in Ruinerwold inventariseerde.

Onder leiding van procesbegeleider Berber Jansen van stichting Welzijn De Wolden is eind vorig jaar een werkgroep aan de slag gegaan om de toekomst van het dorpshuis te onderzoeken. In de werkgroep zijn vertegenwoordigd: het bestuur en beheer van M.F.C. Buddingehof, Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen, Historische vereniging Ruinerwold, de bibliotheek, Icare, gemeente De Wolden en inwoners van Ruinerwold. Aanleiding was het mogelijke vertrek van de bibliotheek uit de Buddingehof. Daarnaast waren de veroudering van het gebouw en de vergrijzing onder de gebruikers redenen om te kijken naar mogelijke aanvullende functies.
Uit eerste gesprekken met inwoners en ook sleutelorganisaties in het dorp als zorginstellingen, scholen en ondernemers is gebleken dat de maatschappelijke functie van een dorpshuis zeer belangrijk wordt gevonden. Er is behoefte aan een centrale plek in het dorp, om elkaar te ontmoeten maar ook informatie over bijvoorbeeld gemeentelijke zaken te kunnen krijgen.

Nauw samenwerken

Joke Telman van Dorpsbelangen benadrukt dat het belangrijk is om goed naar de bevolking te luisteren. ‘’Wij willen graag dat het dorpshuis als centraal centrum blijft bestaan en inwoners zien dat blijkbaar ook zo. Uit de gesprekken zijn al goede ideeën naar voren gekomen. We hopen dat er ook mensen zijn die ermee aan de slag willen gaan.’’ Het bestuur van de Buddingehof faciliteert het graag. Dick van Berkum: ‘’We kunnen samen met vrijwilligers bekijken hoe we meer activiteiten kunnen realiseren en onderzoeken of we gemeentelijke diensten willen aanbieden vanuit het dorpshuis. Een modern en toegankelijk gebouw en ook dagelijks open zijn is belangrijk om de Buddingehof levendig te houden.’’ Albert Kraai van Biblionet Drenthe bevestigt dit: ‘’We hoeven als bibliotheekmedewerkers niet dagelijks aanwezig te zijn wanneer we als organisaties nauw met elkaar samenwerken. Dan kunnen we de voorzieningen in het gebouw als bar, bibliotheek en historische vereniging nog veel meer gaan gebruiken. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen met de inwoners een bredere dienstverlening kunnen gaan invullen.’’

In gesprek met inwoners

De werkgroep wil dit najaar een bijeenkomst organiseren om met inwoners van gedachte te wisselen over hun ideeën en wensen voor het dorpshuis. Samen met de bovenstaande bevindingen moet dan zichtbaar worden waar kansen voor de toekomst van de Buddingehof liggen en kunnen de plannen vervolgens geconcretiseerd worden.