Op donderdag 12 september was de zesde Zonnedag De Wijk. Er is met de Valentijnstaart actie weer een leuk bedrag binnengehaald om de Zonnedag voor de ouderen in verzorgingscentrum Dunninghe en thuiszorg cliënten te kunnen organiseren. De taarten van bakkerij Nijstad en COOP Dunnink werden zeer goed verkocht door de vele vrijwillige taartverkopers.

Dit jaar konden ook de thuiswonende ouderen die afhankelijk zijn van thuis/mantel zorg weer deelnemen. Deze dag wordt door de motorclub De Antrappers in samenwerking met Dunninghe, Ten Heuvel Tours, Café De Wiekslag en Bakkerij Nijstad en Bakkerij Dunnink georganiseerd. De mensen die nu meegaan komen over het algemeen niet veel verder meer dan Dunninghe of hooguit het dorp De Wijk en dat is met de komst van deze Zonnedag anders geworden. De dag werd begonnen met een kop koffie en een stuk koek van bakkerij Dunnink.

Tijdens de koffie kwam de politie binnenvallen en werd Jan Tijink met veel hilariteit aangehouden voor opruiing en verstoring van de openbare orde tijdens de feestweek van Dunninghe in juli. Hij werd door de agent in de boeien geslagen. Tijdens deze feestweek hebben omwonenden bijna geen oog dichtgedaan. De andere aanwezige bewoners werden als medeplichtigen ook aangehouden. Ze werden vervoerd naar Veenhuizen met de bus van Ten Heuvel Tours, alwaar men een taakstraf moest ondergaan:Verplicht bezoek aan het Gevangenismuseum Veenhuizen.

Na dit bezoek reisde het gezelschap weer af naar De Wijk, waar de dag met een borrel en gezamenlijke BBQ en een vlaflip bij Café De Wiekslag werd afgesloten. Muzikant Marten omlijste het geheel met zijn accordeon muziek. De BBQ werd mede gesponsord door de opbrengst van de kerstverloting van de Café Wiekslag, waarbij leuke prijzen, beschikbaar gesteld door de regionale middenstanders, gewonnen konden worden. Inclusief vrijwilligers waren er ruim zestig personen op pad. En het is wederom een Zonnige dag geworden, die volgend jaar zeker weer navolging zal krijgen.