Het kan nauwelijks iemand ontgaan zijn dat momenteel op meerdere plaatsen in Nederland aandacht besteed wordt, aan het feit dat het volgend jaar 75 jaar geleden is, dat de 2e wereldoorlog ten einde kwam. Ook in De Wijk zijn er inmiddels initiatieven genomen om aandacht te schenken aan 75 jaar bevrijding.

De Koninklijke Muziekvereniging Apollo en de zangvereniging Wijker Kunst zijn in overleg gegaan om te bezien of een groot(s) bevrijdingsconcert tot de mogelijkheden zou behoren. Hiertoe werd o.a. contact opgenomen met alle zangverenigingen in De Wijk. Een en ander heeft er toe geleid dat deze twee verenigingen tezamen met het Popkoor Nameless en het dameskoor Meander de organisatie van een bevrijdingsconcert op zich hebben genomen.

Hoewel de invulling van dit concert nog niet is afgerond kan al gemeld worden dat het concert zal plaatsvinden op zondagmiddag 19 april in de sporthal te De Wijk. Verdere informatie zal bekend worden als de plannen verder zijn uitgewerkt.