Een bouwkavel aan De Vos van Steenwijkstraat in de Wijk krijgt alsnog een bouwvlak voor een woning. Dat rustte ooit op het perceel maar was verdwenen door een fout bij de herziening van de beheersverordening (een soort bestemmingsplan). Daardoor kon er formeel geen woning meer worden gebouwd op dit perceel. Die fout wordt via een speciale procedure hersteld.