Skip to Content

Vrouwen van Nu

Jaarvergadering Vrouwen van Nu 14 januari 2020.

Opening: De voorzitter Alida Rooze-ten Oever heet iedereen hartelijk welkom en wenst allen een gezond Nieuwjaar en dat we er met elkaar een mooi jaar van maken! Een bijzonder woord van welkom voor onze gastspreker voor deze avond de heer v.d. Zee van de Stichting wensambulance.

Stichting wensambulance: Dhr. V.d.Zee vertelt aan de hand van beelden hoe de stichting is ontstaan. De ambulancechauffeur Kees vervoerde in 2007 een ernstig zieke zeeman. Onderweg naar het ziekenhuis maakten ze een omweg via het Vlaardings havenhoofd. Diep geroerd door het intense geluk dat de zieke hierdoor beleefde regelde hij een rondvaart voor hem door het Rotterdamse havengebied. Hij leende een ambulance voor het vervoer. En hij dacht dat er veel meer laatste levenswensen konden vervuld! Nog geen 2 mnd. later was de Stichting wensambulance een feit. Inmiddels worden er iedere dag meerdere wensen vervuld en zijn er wel ruim 200 goed opgeleide vrijwilligers; 7 ambulances en een eigen pand met 2 betaalde medewerkers en zijn er al 13760 wensen vervuld! Iedere patiënt krijgt een beer als aandenken!

Stichting Wensambulance vervult de wensen van mensen die lijden aan een ongeneeslijke ziekt en niet lang meer te leven hebben! Het gaat soms om hele kleine dingen die voor een terminaal zieke patiënt belangrijk zijn maar niet meer mogelijk doordat zij/hij niet meer mobiel is en niet op een gewone manier vervoerd kan worden. Elke wens is welkom of hij nu groot of klein is en bedoeld voor een oudere, volwassene of kind. Alle wensen worden gratis vervuld door heel Europa. Een wens indienen kan door het invullen van een intakeformulier op de website Stichting wensambulance. Stichting wensambulance doet dit gratis maar dit kan niet zonder giften van talloze mensen, ’verenigingen en bedrijven ! Naamsbekendheid is hierbij erg belangrijk!
In de pauze verkoopt dhr. v.d. Zee kleurboeken en daarna laat hij een aantal wensen van mensen op beeld zien! Een erg interessante lezing die geboeid werd gevolgd. De voorzitter bedankt hem vergezeld van een attent

Contributie: volgen jaar 2021 €54,50

Bestuursverkiezing: Na 5jaar en niet herkiesbaar Jantje Everts-Trip. Anneke Runhart-Koopman wordt voor haar gekozen! Geesje Timmerman-Nijhoving atredend haar functie wordt met 1 jaar verlengd!
Huldiging jubilarissen: 55 jaar mevr. Roelie Knippels-Doldersum; 50 jaar mevr.Lucia Kleene-Thies, mevr Henny v.d. Linde-Doosje, mevr. Gré Huizenga-Leungs, mevr. Alie Slomp-Kloeze; 25 jaar mevr. Jannie de Vries-Lantinga, mevr. Alie Benak-Slagter

Kerstavond vrouwen van Nu 17 december 2019

Ruim honderd vrouwen hadden zich opgegeven om samen te komen voor een kerstdiner bij De Klok in Ruinerwold. De feestcommissie had zijn best gedaan om de zaal mooi en in stijl aan te kleden. Om half zes werden de dames opgewacht met een alcoholvrij ‘bubbeltje’ Iedereen keek verrast op door de kleding van de feestcommissie.

Die hadden alle tien een ‘fout kerstjurkje’ aangeschaft. Gelukkig nog wel in drie verschillende kleuren. Het zag er erg grappig uit. Nadat iedereen binnen was en welkom geheten, werd er gezongen voor een jarige in de organisatie. Toch leuk om door zoveel vrouwen in zo’n mooie locatie toegezongen te worden. Na nog een gedicht over een dennenboompje was het tijd voor het voorgerecht. Het smaakte heerlijk.

De periode tot het hoofdgerecht werd opgevuld met een mooi kerstverhaal en prachtige kerstmuziek van het koor van de Vrouwen van Nu. Dan het hoofdgerecht in de vorm van een buffet. Klasse!!
Met een drankje erbij en heel veel geklets vloog de tijd voor bij. Nog een lief gedicht over de reis naar Bethlehem in het Drents en vervolgens een mooi aangekleed ijsje. De avond werd afgesloten met zang van het koor. Deze lieten o.a. een prachtige uitvoering horen van het Slavenkoor van Verdi.

Applaus voor de zangers, applaus voor de familie Klok en applaus voor de feestcommissie. Allemaal welgemeende en terecht. Als afsluiting nog een kort gedicht over Decemberpost, waarna iedereen werd bedankt voor de komst. Allemaal goede feestdagen en een goed 2020 en voor alle aanwezigen wel thuis. Het was een geslaagde ouderwets gezellige kerstavond, was de conclusie van alle aanwezigen.

Bijeenkomst Vrouwen van Nu 25 november 2019

Deze avond nemen we afscheid van Lammy Stevens, die in januari ia afgetreden als voorzitter. Daarna gaat onze dorpsgenoot Jan Wieringa een lezing geven over: De wondere wereld van Tenen en Voeten! Hij heeft in 1967 een schoenenzaak in Meppel gehad en werkt nu 30 uur in de week thuis en heeft veel belangstelling voor voeten en tenen waar hij d.m.v. voetafdrukken veel over iemand kan vertellen!

Hij vertelt wat je allemaal kunt zien aan je voeten n.a.v. foto’s en platen, die hij als documentatiemateriaal heeft uitgestald en er mee door de zaal gaat of ze door laat geven aan de hand van zijn verhaal! Wat zeggen voeten over ons zelf? Het dragen van bepaalde schoenen (b.v. hoge hakken) wat zegt dat over een persoon? Voeten zijn allemaal verschillend geen enkele voet gelijk! Ook lopen doen we op onze eigen manier en hij verklaart wat daar achter schuil gaat. De linker- en de rechtervoet geven ook verschillende items aan, links het gevoel en rechts het verstand. De tenen (stand, lengte, aantal e.d.) geven hem ook aanwijzingen over de persoon.

Een persoon uit de zaal mag haar voeten bloot maken en daar maakt hij een afdruk van zowel lopend als staand en dan laat hij haar door de zaal lopen en laat de afdruk daarbij zien. Aan de hand daarvan vertelt hij over verschillende kenmerken die daaruit komen. Je staat versteld wat hij daar aan kan zien!

Voor de pauze en aan het eind heeft hij nog 2 toepasselijke gedichtjes: Schoenveter en Voeten. In de pauze en na de tijd kunnen mensen met vragen naar hem toekomen!
Een interessante lezing en de voorzitter bedankt hem hiervoor met als dank een attentie!
De volgende bijeenkomst is de kerstavond verzorgd door de feestcommissie 17 december Aanvang: 17.30 uur

Vrouwen van Nu Oosteinde eendagsbestuur

Deze avond speelden voor de pauze het accordeon duo Eggie en Irjan uit Balkbrug, allemaal herkenbare liedjes voor iedereen. Ze begonnen met het bekende kleine cafe aan de haven, maar ook klassiekers van Doris Day en George Baker en Elvis Presley werden gespeeld.

Tussendoor werden er gedichten voorgelezen en leuke verhaaltjes verteld over vroeger. En ze hadden verschillende attributen mee, die bv vroeger bij de slacht werden gebruikt.

Er werd geeindigd met een gedicht over vriendschap, en het lied We’ll meet again van Vera Lynn. Na de pauze worden de aanwezige dames in zes groepjes verdeeld. En worden de verzamelde foto’s uit de kindertijd van de aanwezige dames in verschillende enveloppen per tafel bekenen, ze moeten proberen te raden wie het zijn.

De naam van degene die herkend werd moest ingevuld worden op een genummerd papier, het geen overeen kwam met het nummer achter op de foto.

Dit was een leuke bezigheid wat nog niet meeviel om te raden.
Bij sommige foto’s was het snel duidelijk, maar lang niet bij allemaal.
Nadat alles bekeken was, werden de foto’s via de beamer getoond op een scherm en stonden de namen er onder.

Op het eind van de avond werd er nog een mooi gedicht voorgelezen.
En rond elf uur, vrij laat dus werd de avond afgesloten.

Vrouwen van Nu Oosteinde eendagsbestuur

Deze avond speelden voor de pauze het accordeon duo Eggie en Irjan uit Balkbrug, allemaal herkenbare liedjes voor iedereen. Ze begonnen met het bekende kleine cafe aan de haven, maar ook klassiekers van Doris Day en George Baker en Elvis Presley werden gespeeld.

Tussendoor werden er gedichten voorgelezen en leuke verhaaltjes verteld over vroeger. En ze hadden verschillende attributen mee, die bv vroeger bij de slacht werden gebruikt.

Er werd geeindigd met een gedicht over vriendschap, en het lied We’ll meet again van Vera Lynn. Na de pauze worden de aanwezige dames in zes groepjes verdeeld. En worden de verzamelde foto’s uit de kindertijd van de aanwezige dames in verschillende enveloppen per tafel bekenen, ze moeten proberen te raden wie het zijn.

De naam van degene die herkend werd moest ingevuld worden op een genummerd papier, het geen overeen kwam met het nummer achter op de foto.

Dit was een leuke bezigheid wat nog niet meeviel om te raden.
Bij sommige foto’s was het snel duidelijk, maar lang niet bij allemaal.
Nadat alles bekeken was, werden de foto’s via de beamer getoond op een scherm en stonden de namen er onder.

Op het eind van de avond werd er nog een mooi gedicht voorgelezen.
En rond elf uur, vrij laat dus werd de avond afgesloten.

verslag vrouwen van nu Ruinerwold

De voorzitter van het ééndagsbestuur leest een gedicht voor van Catharine B van de site: Lees Gedichten.nl

Mooi Landschap
Hier beschrijft de dichteres hoe prachtig het Nederlandse landschap is. Dit landschap is echter geen “oer” landschap maar is zo ontwikkeld door de bewerking van de mens, door bewerkers en ontginners van de bodem, vooral de landbouwers. We vragen hier aandacht voor door elke groep tekeningen te geven van het landschap en leven rond een boerderij. Daarvan is de invloed goed te ontdekken door de vele spreekwoorden en gezegden erover in onze taal. Voor de rondvraag zijn er geen vragen dus is dit deel al afgesloten. Nu wordt de feestcommissie gevraagd het tweede kop koffie in te schenken, maar dat is te snel. We hebben wat langer pauze.

Het ééndagsbestuur heeft op de tafels en op de grond tien zeer gevarieerde spellen en quizzen klaar gezet of gelegd. Elke groep van acht, of soms wat minder, spelers krijgt twee klemborden met papieren om namen en punten op te schrijven. Op de achterkant van elk bord is de tekening van een boerderij met mensen in hun omgeving en landschap geplakt. Er kunnen zoveel mogelijk spreekwoorden en gezegden gevonden worden als “wachtwerkje”

De spellen zijn: twee verschillende ballenbakken, twee keer Valkuil, twee keer quizvragen, zoals: verborgen plaatsnamen Nederland, het gaat niet goed met de economie want…….., een goed woord tussen twee woorden invullen bv. Beschuit bus chauffeur en een bloemenquiz. Verder nog ringgooien, tollenbak en bartol, twee flipperkasten, aardappelrollen, twee sjoelbakken en twee klompjesgolfbakken.

Elke groep begint bij het spel op de eigen tafel. Na negen minuten wordt er gewisseld met de klok mee naar de volgende tafel. Dit loopt allemaal prima. Iedereen is zeer druk bezig. Er moet veel overlegd worden dus het is wel wat “ruzig”, maar er wordt ook veel gelachen.

Het valkuilspel levert enige moeilijkheden op en moet vaak uitgelegd worden. Wij ontdekken dat bij sommige spellen de puntentelling onduidelijk is, maar we kunnen door het rumoer en onze strijd met de microfoon niets meer verbeteren. Om 22.00 uur zijn we klaar met de spelrondes. De goede antwoorden van de quizzen worden voorgelezen en de groepen met het hoogste aantal goed krijgen een flink applaus.

Men is heel druk geweest met de spreekwoorden en er zijn twee groepen die er achtendertig gevonden hebben. Er waren spellen met een prijsje, maar juist bij dezen was er verschillend gespeeld of geteld. Marie probeert een zo eerlijk mogelijke oplossing te bieden. Er zijn twee groepen met twee prijsjes en dan nog een groep met een prijsje.
Als dank voor de geweldige medewerking van iedereen, krijgt ieder een hapje bij de borrel.
Na een applaus voor het ééndagsbestuur gaat Alida Rooze de vergadering sluiten. Ze blikt nog even terug op het nare, raadselachtige wereldnieuws over ons dorp en hoopt dat de rust snel weerkeert. Zij wenst iedereen wel thuis en tot de volgende keer.

Het ééndagsbestuur: Willie, Ria, Marie, Lucia, Louwina en Geesje.

Vrouwen van Nu maken stadswandeling

De Vrouwen van Nu, Culturele Commissie hebben op 4 oktober een stadswandeling gemaakt in Meppel. De wandeling begon op de parkeerplaats van Schouwburg Ogterop, waar onze groep van 17 personen werd ontvangen door wandelgids Marijke Engels die sommigen nog kende uit hun schooltijd.

Marijke wist geweldig te vertellen over oud-Meppel in de jaren dertig en eerder, over de grachten, de schepen, de markten en over de Joden waarvan er maar 18 teruggekomen zijn na de Tweede Wereldoorlog; voor het gebouw in de Hoofdstraat, waar vroeger muziekhandel Spans gevestigd was, zitten herdenkingsnaamplaatjes in de straatstenen.

Marijke leidde ons langs molens, een oude grenspaal aan de vroegere loop van de Reest, de grens tussen Drenthe en Overijssel, Bleekerseiland, de Wheem, de Hervormde Kerk op het Kerkplein en overal wist zij iets interessants van te vertellen. Vroeger liepen de grachten dwars door Meppel en konden de zeilschepen uit Amsterdam overal komen. Uitladen van handelswaar gebeurde aan de kade en verschillende pakhuizen herinneren nog aan die tijd. Het leven was toen niet zo hygiënisch en er was veel armoede; men loosde gewoon in de gracht en in het verleden is Meppel getroffen door drie cholera-epidemieën. Het stadsziekenhuis, dat nu een woonhuis is, konden wij nog bekijken.

Meppel was een echte handelsstad; de paarden- en biggenmarkt waren wereldberoemd. Een groot probleem was het water, dat van het hoger gelegen Drents plateau naar Meppel stroomde. Het water, dat van drie kanten kwam, kon niet goed weg en kwam samen in het ‘Malle Gat’. Er waren regelmatig overstromingen en dan stonden de weilanden in de wijde omtrek onder water. Baukje Smid van de Culturele Commissie bedankte Marijke en stelde voor nog een keertje terug te komen voor een wandeling in een ander gedeelte van Meppel.

Vrouwen van nu Oosteinde verslag 18 september

Woensdag 18 september zijn we weer begonnen met ons nieuwe seizoen. Deze keer hadden we de Brandweer Drenthe uitgenodigd. Allereerst werd er teruggeblikt op de zomer. Niet alleen het mooie weer maar ook allerlei activiteiten zoals de Bustocht, de Fietstocht, de Boerderijendag en het Avondfietsen.

Na de pauze kregen Betsie Ratelband en Mariska Klepgeit het woord. Zij vertelden ons op humoristische wijze waarom zij gekozen hadden het werken bij de Brandweer. Ook vertelden zij verschillende dingen die zij meemaken en wat ze zoal tegenkomen in hun werk.

Mariska Petstra werkt op de Meldkamer Noord Nederland in Drachten. En Betsie Waninge verzorgt trainingen en doet de opleidingen binnen de Brandweer en werkt vanuit Assen. Zij vertelden dat er nog niet zoveel vrouwen bij de Brandweer werken zij werken er al 25/30 jaar. Sinds 40 jaar werken er vrouwen bij de Brandweer.
Van heel Nederland heeft Drenthe de meeste vrouwen bij de Brandweer.

Ook werd ons duidelijk uitgelegd welke taken bij de Brandweer horen, risicobeheersing, voorlichting op scholen, preventie ( het belang vaan een rookmelder), hulp bij ongelukken, als er brand is, hulp bij calamiteiten enz. De Brandweer is van de regio over gegaan naar de Veiligheidsregio van de 3 noordelijke provincies. Brandweer Drenthe is een onderdeel van Veiligheidsregio Drenthe. Dit betekent nu dat alle gemeenten (burgemeesters)verantwoordelijk zijn. In geheel Nederland worden nu de mensen gelijk opgeleid. Werken allemaal met dezelfde apparatuur.

Bij de Brandweer werken beroeps mensen en vrijwilligers. Alleen bij calamiteiten word de vrijwillige Brandweer betaald. In Ruinerwold hebben we een brandweerkorps van 16 vrijwilligers. De auto moet bemand worden door 8 personen. Anders mogen ze niet uitrukken. Mariska vertelde nog hoe het werkt bij de Meldkamer. De brandweerkorpsen worden aangestuurd vanuit de gemeenschappelijke Meldkamer Noord Nederland in Drachten. Zij kan zien hoe de bezetting is bij de korpsen. De opkomst van de Brandweer is 15 minuten.

Na dit verhaal hadden de dames nog een verassing. We werden gevraagd om mee te gaan naar buiten daar stond een Brandweerauto klaar om deze te bekijken. Twee Brandweermannen van de Brandweer uit Ruinerwold stonden ons op te wachten. Zij vertelden ons duidelijk wat er allemaal in een auto hoort en zit en waar het voor wordt gebruikt. Ook mochten de dames plaatsnemen in de auto wat ook enkelen zeker deden. Heren hartelijk bedankt voor de uitleg maar vooral de tijd die jullie vrijmaakten om bij ons langs te komen. Als afsluiting werden ook de beide dames bedankt voor hun verhaal.

Uitje Vrouwen van Nu

Op vrijdag 16 augustus 2019 was het uitje van 80 jarigen en ouder van de Vrouwen van Nu. Een verrassingstocht voor 21 dames. We hadden zeven auto’s en de dames werden met of zonder rollator van huis gehaald. In elke auto drie dames! In de auto werden er al gissingen gedaan waar we heen zouden gaan!

We kwamen om 14.00 uur aan bij het land van Weldadigheid in Frederiksoord, waar onze voorzitter Alida Rooze ons welkom heette en de invulling van de middag bekend maakte. Eerst kregen we twee kopjes koffie of thee met iets lekkers erbij en daarna een interessante power point presentatie over het verleden en ontstaan van de kolonie. Daarna stond de tram klaar en gingen we door het gebied met een gids die een duidelijke uitleg gaf over de huizen en omgeving. Na een uur kwamen we weer bij het land van weldadigheid aan en werden op het terras nog met een heerlijk ijsje verwend. Dit was het eind van een geslaagde middag aan de positieve reacties te horen!

Vrouwen van nu verslag 16 april

Een vreemde avond
De laatste avond van dit seizoen zouden we afscheid nemen van Lammy Stevens als voorzitter. Paste mooi in het programma, Gerard Spin komt onze avond muzikaal invullen en wij als bestuur zouden een stukje doen, waarbij Gerard zijn steentje mooi kon bijdragen in de muzikale ondersteuning. Helaas is deze avond iets anders verlopen.

De huidige voorzitter Alida Rooze toert met de camper door Portugal, heerlijk vakantie vieren. Jantje Everts kampt met gezondheidsklachten en Geesje Timmerman kan door droevige familie omstandigheden niet aanwezig zijn.

Maar Gerard Spin komt wel onze avond verzorgen. Hij is oud inwoner van Ruinerwold en heeft muziek gespeeld in Jammer en No Panic, in 1998 is hij samen met zijn vrouw in een caravan naar Madrid vertrokken. Daar hebben ze een bedrijf opgestart. Transportbanden ontwikkelen voor het verzamelen van balen verpakkingsmateriaal. Vijf jaar hebben ze daar geleefd, gewerkt en gewoond, hierna zijn ze weer naar Drenthe teruggekomen en hebben zich gevestigd in Gieterveen. Daar hebben ze vier kinderen gekregen. Gerard praat heel gezellig de avond aan elkaar met anekdotes welke hij heeft beleefd in Spanje en na terugkeer in Nederland. Voor de pauze laat hij ons meegenieten van ‘Drentse liedjes’ welke hij zelf heeft geschreven. Hierin beschrijft hij zijn leven en gevoelens, begeleidt zichzelf op gitaar en mondharmonica.

Na de pauze gaat Gerard over op Engelstalig, Bruce Springsteen, The river, John Denver, Country Road, Johnny Cash, Ring of fire en ook Guus Meeuwes, het is een nacht, komen voorbij. Uit volle borst wordt er meegezongen door de zaal en we krijgen we een pluim van Gerard. Een gezellige avond beaamt ook Lammy als ze Gerard bedankt voor zijn optreden en ons een goede zomer toewenst.

Vrouwen van Nu verslag 3 april

Verslag van de koffie ochtend met Katja Staring
Sinds ruim een jaar woont Katja samen met haar man in een prachtige verbouwde boerderij aan de Larijweg. Deze ochtend leren we haar beter kennen. Ze vertelt over haar werk als journalist, publicist en fotograaf. Een Brabantse in Drenthe.

Ik denk dat bijna iedereen haar werk wel is tegen gekomen in allerlei bladen o.a. in het blad De Kampioen van de ANWB. Ze heeft daar een jaar lang collages gepubliceerd van natuur dat ze verzamelde tijdens wandelingen.

Als kind had ze al een eigen tuintje en schreef en tekende ze al over wat ze vond in de natuur. Eigenlijk is ze daar nooit mee gestopt! Na de middelbare school ging ze de journalistiek in en liep ze o.a. stage bij Het Dagblad van het Noorden. Het was in die tijd moeilijk om een baan te vinden in de journalistiek. Creatief als ze is creëerde ze haar eigen baan door reizen, schrijven en fotograferen te combineren en te publiceren. Door internet en de smartphone kwam alles in een stroomversnelling. In de begintijd van de smartphone ging ze cursussen geven. Nu is ze zeer actief op Instagram en heeft ze kontakten over de hele wereld. Door haar blogs krijgt ze steeds nieuwe opdrachten, aan websites levert zij foto’s en artikelen.

Vorig jaar ontmoette ze Nienke, een gelijkgestemde. Samen hebben ze een boek geschreven over natuurlijk tuinieren met o.a. tips hoe je op een insect- en diervriendelijke manier lastpakken in de tuin kan bestrijden zonder gif te gebruiken. Het boek ‘avontuurlijk tuinieren’ komt deze maand uit met een recept van pesto van Zevenblad! Het was een mooie ochtend!

Vrouwen van Nu Oosteinde uit eten

bij Alfa College in Hoogeveen
Dinsdag 26 maart reden we om 17.30 uur richting Hoogeveen. We gingen met 19 dames uit eten bij het sfeervol lesrestaurant Ambiance van het Alfa College in Hoogeveen. Ambiance is een leerwerk-restaurant waar studenten van de opleiding Business Culinair het restaurant runnen met een internationale keuken en kaart. Uiteraard onder begeleiding van professionele vakdocenten.

We genoten van een heerlijk 3 gangen menu. En als afsluiting een kopje koffie of thee. Door de leerling gastheren/vrouwen werden we heel goed bediend. Bij elke gang werd ons duidelijk verteld wat we op ons bord hadden. We hebben heerlijk gegeten en kunnen terug kijken op een gezellig uitje.

Vrouwen van Nu

Verslag 27 maart – De Herbergier van Olderberkoop
Bert Boer was onze spreker deze avond.Samen met zijn partner Albert Kwakman runt hij deze locatie. Hier wonen dementerende mensen met geheugenproblemen. In Oldeberkoop, schitterend gelegen tussen het groen, vind je de Herbergier. Herbergier Oldeberkoop is gevestigd in de eerste landbouwschool van Nederland, gebouwd in 1922. Het voorste gedeelte van de landbouwschool (gemeentelijk monument) is verbouwd. Het achterste gedeelte is opnieuw opgebouwd. Het pand beschikt over 17 kamers. Aan de hand van een video een vele foto’s vertelde hij vol passie over hun levenswerk.

In Herbergier Oldeberkoop wordt de betaalbare zorg aangepast aan de persoon en niet andersom. Wij leveren mensgericht verzorgen. De kleinschalige aanpak zorgt voor een persoonlijke benadering, waarin menselijke warmte en liefde centraal staan. Hun uitgangspunt is, dat bewoners optimaal tot hun recht komen als ze zo gewoon mogelijk kunnen leven. In Herbergier Oldeberkoop wordt de zorg aangepast aan de persoon en niet andersom. Ook de activiteiten die zij aan bieden word aangepast (indien uitvoerbaar) naar de wensen van de bewoners.

Bijzondere gewone zorg staat centraal, dat benadrukte Bert Boer. Het mensgericht verzorgen wat de bewoners nodig hebben, wordt vanuit hun Persoonsgebonden budget (PGB) betaald.

Er wordt een huiselijke sfeer en geborgenheid gecreëerd. Iedere bewoner word gezien als een individu met een eigen identiteit, wil en mogelijkheden. De bewoners van Herbergier Oldeberkoop gaan dan ook zoveel mogelijk hun eigen gang en krijgen natuurlijk hulp als dat nodig is. Er is geen gesloten afdeling, dus de bewoners mogen rustig naar buiten. Er is wel altijd dan een medewerker bij hun in de buurt. Het motto van de Herbergier van Oldeberkoop is �Waar leven nog leven is…�

Vrouwen van Nu Ruinerwold frist het geheugen op

Maandag 18 maart kwam rijschoolhouder Lucassen ons geheugen opfrissen wat betreft de verkeersregels en verkeersborden. Aanwezig 60 dames en 2 gastleden. Alida Rooze (onze nieuwe voorzitter) opent de bijeenkomst, hierbij worden de heren Lucassen en zijn assistent Henk welkom geheten.

Alida vertelt eerst wat ze al heeft bijgewoond de eerste periode van haar voorzitterschap, Regio-overleg in Ansen waar Samen Sterk is opgericht, dit is een commissie die zich inzet om volgend jaar rond vrouwendag in de Wolden een speciaal iets te organiseren voor alle Vrouwen van Nu vrouwen in de Wolden. Het eerste commissie overleg is geweest en Lammy Stevens is namens onze afdeling toegetreden om te helpen organiseren. Wat het precies gaat worden is nog niet bekend, maar daar horen we volgend jaar meer van. We hebben een gesprek met de familie Klok gehad over de koffie, thee en de consumptie. Ook zijn we in Echten geweest voor een regio-overleg (pb op de koffie) met zuidwest Drenthe verenigingen, hier werden zaken als programma makers of sprekers uitgewisseld.

Ingekomen stukken: Janny Timmerman bedankt voor de bloemen ontvangen na haar val in de stal.
Uitnodiging van de culturele commissie Drenthe om een dagje uit te gaan in Amersfoort.
Voor de Open boerderijendag is gevraagd om Grietje Redeker op te volgen, Grietje heeft aangegeven dit jaar te willen stoppen als gastvrouw voor de boerderijendag. Dit jaar kan ze iemand opleiden die dit van haar wil overnemen, dit kun je ook met 2 personen doen. De laatste zaterdag van juli wordt deze gezellige dag gehouden. Er komt nog geen doorslaggevende reactie. Hier komen we op terug een volgende keer.
Zangmiddag in Westerbork op 21 maart.
9 en 10 april is de handwerktentoonstelling.
16 april is de werelddansdag in dorpshuis Buddingehof in Ruinerwold.
27 maart is de workshop Handlettering bij Smederij Mulder aan het Haakswold, er hebben zich 7 dames opgegeven.
Op 30 april maken we een reisje naar Westerstede, daarvoor kun je nog opgeven.
De schroefdoppen kunnen nog steeds worden ingeleverd bij Trijntje Pruim of Betsy Pinxterhuis. Door het sparen van deze doppen kunnen geleide honden worden opgeleid.
Dit jaar is het goede doel speeltuinvereniging de Woldklimmers, hier voor staat de spaarpot klaar.

Ina Mannes bedankt iedereen voor de gulle giften in de spaarpot van vorig jaar. Er werd gespaard voor de buurtkamer, Ina zegt dat er iets blijvends voor wordt gekocht maar ze weet nog niet wat. Ze grijpt meteen de kans om te vragen naar meer mannen op de ochtenden dat de buurtkamer open is. Die komen er te weinig. We beginnen de ochtend met een kleine geheugentraining, we kletsen wat bij, dan zijn we actief of creatief bezig en we sluiten de morgen af met gezang. Kortom een gezellige morgen samen.

Nu is het woord aan rijschool Lucassen.
Op 9 april wordt in dorpshuis Buddingehof een opfriscursus gehouden er kunnen nog enkele deelnemers bij. De kosten bedragen per persoon € 25.00 of per echtpaar € 35.00 daar krijg je theorie voor, een praktijkles in de eigen auto, een lunch en de zekerheid dat je rijbewijs niet wort afgepakt. 15 juni wordt de cursus “auto te water” gegeven in de Wijk. Nader bericht hierover volgt nog. Na 2017 zijn er geen nieuwe borden meer bijgekomen. Er worden situaties getoond of borden en door middel van rode of groene kaarten kunnen we dan antwoord geven.

Enkel voorbeelden van situaties: Waar plaats je nieuwe banden voor of achter. Nieuwe banden plaats je achter, ivm aquaplaning. De achterband volgt de voorband die de weg schoonmaakt en als er dan veel water op de weg ligt en je gaat de bocht om vliegt je achterkant uit. Veel op hol geslagen auto’s gezien. Voor een Canta ben je geen bromfietsrijbewijs nodig, dit is een invalidenvoertuig. Als je 16 jaar bent mag je er in rijden. Er volgen veel situaties waarvoor we een kaart op mogen steken, soms veel rode, soms allemaal groene kaarten. Als je rood toont, ben je het er niet mee eens of is het fout, toon je de groene kaart dan is het goed of ben je het met de situatie eens. Lastige zaken worden uitgelegd. We steken heel wat op deze avond.
Bij de rondvraag komt de vraag mag je met een verlopen rijbewijs wel moteo rijden. het antwoord is nee.
Eerder was het zo als je trekker reed hoefde je geen trekkerrijbewijs te hebben en kon je je verplaatsen met de trekker ook als je geen rijbewijs hebt voor de auto, dat mag nu niet meer. Ook voor een aanhanger hoefde je geen extra lessen te nemen om een aanhanger mee te nemen, nu moet je daar wel speciale lessen voor volgen. Met rijbewijs BE mag je geen kleine vrachtauto besturen. Als er een bord staat dat vrachtauto’s niet mogen inhalen geldt dat dan ook voor een auto met caravan. Nee, die mag wel inhalen. Op de Kerkweg zijn 2 versmallingen, wie mag eerst? Diegene die eerst is mag er als eerste langs, vroeger gold diegene die uit het centrum komt gaat eerst, nu geldt dat niet meer.

We zijn helemaal opgefrist en kunnen weer met volle moed aan het verkeer deelnemen. Alida bedankt Jaap Lucassen voor zijn goede uiteenzetting en wenst ons allen wel thuis en tot de volgende keer. 16 april komt Gerard Spin met een muzikale avond, zijzelf kan er dan helaas niet bij zijn.

Culturele avond Vrouwen van Nu

in het teken van eten en tafelmanieren.

Welk eten stond er door de eeuwen heen op tafel, hoe was de tafel gedekt en wat waren de tafelmanieren? Dat waren de hamvragen tijdens de culturele avond van de Vrouwen van Nu afd. Ruinerwold, vragen waarop de ruim 65 bezoekers antwoord kregen tijdens de lezing “Displechtigheden, 5 eeuwen eten en tafelmanieren in de kunst” gepresenteerd door kunsthistorica Margaret Breukink.

Tijdens een boeiende presentatie van Margaret Breukink werden de bezoekers meegenomen naar de Middeleeuwen, Renaissance, Gouden Eeuw, Verlichting en naar de moderne tijd door schilderijen uit die tijd. Op alle schilderijen zijn mensen te zien die met elkaar aan het eten zijn. Heel opvallend is dat vijf eeuwen geleden er hoegenaamd geen serviesgoed en bestek werd gebruikt en dat de drinkbeker van hand tot hand ging. Ook was er bijna geen variatie in het eten: men at met name vlees en brood en dronk er bier bij. De tafel was ook toen al gedekt met een wit tafellaken en werd ook gebruikt als gemeenschappelijk servet. Leuke weetjes dus over het tafelen en ondertussen werden prachtige bekende en minder bekende schilderijen met tafel taferelen onder de loep genomen en Margaret Breukink gaf uitleg bij verschillende details. Zo is op veel schilderijen te zien dat mensen die onderweg waren een lepel op hun hoed droegen of aan hun broekriem, zo konden ze altijd aanschuiven bij mensen om te eten, want ze hadden het bestek immers zelf al bij zich. Verder zagen we foto´s van mooi gedekte tafels in paleis ´t Loo in Apeldoorn en in de Hermitage in Amsterdam. Met prachtig serviesgoed en bestek waarover Margaret Breukink weer mooie anekdotes van kon vertellen.

In de pauze konden de bezoekers twee gedekte tafels bewonderen die opgesteld stonden in de zaal. Een tafel gedekt met prachtig serviesgoed uit de jaren 60-70 en de andere tafel met een schitterend antiek servies. Aan het eind van de avond kregen de bezoekers nog een quiz over tafeletiquette. Een quiz met veel pittige vragen die de vele bezoekers tot nadenken bracht.
De culturele commissie van de Vrouwen van Nu organiseert dit jaar nog verschillende activiteiten waaronder een bezoek aan een museum, een rondwandeling en een bezoek aan een lokaal cultureel evenement.