Skip to Content

Vrouwen van Nu

Vrouwen van Nu Ruinerwold bijeenkomst 20 oktober

Deze avond werd verzorgd door het ééndagsbestuur. Maar liefst 88 dames waren naar de “mystery”avond gekomen. Bij binnenkomst kon men een lootje trekken en plaats nemen aan het desbetreffende tafelnummer zodat er verschillende groepen ontstonden. Onze gast was Jan Mansier uit Ruinen, geassisteerd door zijn vrouw. Regelmatig maken ze fietstochten in de omgeving en worden er foto’s gemaakt. Het thema van de avond was dan ook: Hoe goed kent u Zuid West Drenthe.

Na een welkomstwoord en mededelingen door eendagsvoorzitter Magreet van Goor werd het woord aan Jan gegeven. Aan de hand van foto’s van kerken, beelden en monumentale gebouwen uit de gemeenten de Wolden, Westerveld en Meppel had hij een quiz samengesteld. In twee rondes van 25 vragen kon men raden waar de foto’s waren gemaakt. Dit bleek niet zo gemakkelijk te zijn. Soms werd het object wel herkend maar waar was dat ook alweer??

Na de pauze gaf hij uitleg met een aantal anekdotes over de getoonde foto’s. De groep met de hoogste puntenscore – met 35 herkende locaties een goede score volgens Jan – kreeg een prijsje terwijl de groep met de laagste score een “aanmoedigingsprijs” in ontvangst mocht nemen. Tegen 22.30 uur kon de voorzitter deze gezellige avond afsluiten.

Burgemeester informeert Vrouwen van Nu over zijn ambt

Afgelopen woensdagavond 21 september gaf de heer Roger de Groot, burgemeester van gemeente De Wolden tijdens de afdelingsavond van de Vrouwen van Nu de Wijk, in De Havezate een informatieve lezing over zijn werk als burgemeester. Er waren 73 geïnteresseerde Vrouwen van Nu aanwezig. (meer…)

Verslag bijeenkomst Vrouwen van Nu

Verslag bijeenkomst dinsdag 13 september 2016 Vrouwen van Nu. Opening: De voorzitter opent de eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen. We hebben nog mooi weer en net een mooi weekend met het Zomerfeest achter de rug, waarin we weer zagen dat er veel saamhorigheid in ons dorp is!

Een bijzonder welkom voor onze spreekster Linda Nijlunsing die over haar boek Wildernisjaren gaat vertellen aan de hand van dia’s. Na de pauze is het woord aan Linda Nijlunsing Ze vertelt een boeiend verhaal over haar boek Wildernisjaren aan de hand van dia’s. Na het overlijden van haar moeder vertrekt de 27 jarige Linda uit Nederland. Ze belandt na veel omzwervingen in Alaska, waar ze “BIG Jim” ontmoet, die zich heeft teruggetrokken in de natuur en in zijn levensbehoeften voorziet door op pelsdieren te jagen en door te vissen. Linda valt als een blok voor Jim en gaat bij hem wonen in zijn hut aan de Yukon rivier, ver van de bewoonde wereld. Ze beheert de moestuin, vangt zalm, leert sledehonden mennen en elanden villen. Samen met Jim zet ze klemmen voor marters en wolven.

Jim windt er geen doekjes om: hij zoekt een vrouw die zijn leven makkelijker maakt! Als Linda zwanger raakt realiseert ze zich dat ze die uitspraak letterlijk moet nemen en na de de zware bevalling zonder veel steun besluit ze terug naar Nederland te gaan!
Iedereen zat geboeid te luisteren en men kon onder het verhaal vragen stellen wat ook werd gedaan! Het boek kon je kopen!

De voorzitter bedankt haar en wenst ieder wel thuis
Volgende bijeenkomst: donderdag 20 oktober verzorgt door het eendagsbestuur!
Als je het leuk vindt een avond bij te wonen ben je van harte welkom!

Aanwezig 45 personen en 2 gastleden

Vrouwen van Nu brengen bezoek aan Thomashuis en Huize P.R. Derks

Vrouwen van Nu (1)AVrouwen van Nu (5)AVrouwen van Nu (6)AVrouwen van Nu Ruinerwold hebben woensdagmiddag een bezoek gebracht aan twee zorgondernemers in eigen dorp. Maar liefst 70 dames hadden zich voor deze middag opgegeven. Zowel bij het Thomashuis als bij Huize P.R. Derks waren ze blij verrast over zoveel belangstelling. Bij beide werden we zeer gastvrij ontvangen met koffie, thee en een plakje cake of koek.

Om half twee starten we bij het Thomashuis aan Dijkhuizen 119 waar we op deze prachtige dag, buiten welkom werden geheten door Danielle Hut. Ze vertelde verder in het kort wie zij zijn en wat ze doen. Sander en Danielle Hut zijn sinds 2009 zorgondernemers van Thomashuis Ruinerwold. Samen met hun 3 kinderen maken zij als gezin deel uit van het Thomashuis. Zij bieden 8 bewoners met een verstandelijke beperking een veilige en vertrouwde omgeving en laten hen op deze wijze het familieleven ervaren. Omdat zij praktisch altijd aanwezig zijn kunnen zij de aandacht en begeleiding bieden die nodig is. Dit doen zij met een klein en op elkaar ingespeeld team van medewerkers. Elke huisgenoot kan zijn/haar eigen leven inrichten, zover dit binnen zijn/haar vermogen ligt. Met respect voor elkaar in een veilige omgeving en kunnen zijn wie je bent. Genieten van alledaagse dingen, dagbesteding, uitjes, samen koken, een boodschapje doen, naar familie in het dorp en integreren in de samenleving. St. Present probeert zorgwereld en gewone wereld bij elkaar te brengen. Iets terug doen voor de mens die het zelf niet meer kan. Zo is al menig tuintje onder handen genomen door bewoners van het Thomashuis.

We worden uitgenodigd in de groepsruimte en is er gelegenheid om vragen te stellen. Daar wordt veel gebruik van gemaakt. Over het financiële plaatje, personeel, opleiding, begeleiding, overleg, dagindeling, vrijwilligers, familie enz. Daarna mogen we een kijkje nemen in de verschillende ruimtes. Om drie uur namen we afscheid en fietsten we gezamenlijk naar Huize P.R. Derks aan Dr. Larijweg 72. Hier werden we wederom buiten welkom geheten door Yvon Berghuis. Yvon en Bertil Berghuis zijn sinds januari 2016 zorgondernemers van Huize P.R. Derks. Samen met een klein team van goed opgeleide hulpverleners zijn zij permanent aanwezig om warme zorg te geven in een huiselijke sfeer, met een gevoel van nabijheid, herkenbaar en vertrouwd voor iedereen. Een sfeer van vrijheid en ruimte voor jezelf en familie die altijd welkom is, ook aan tafel en om eventueel te overnachten.

Huize P.R. Derks is er voor iedereen die zorg nodig heeft. Zoals mensen met een intensieve zorgbehoefte bijvoorbeeld bij spierziekten, na een CVA (beroerte), mensen die dementerend zijn, of na een grote operatie, bij ernstig nierfalen of zware diabetes, COPD (longziektes). Maar ook voor mensen in hun allerlaatste (terminale) levensfase. Huize P.R. Derks kan ook zorg tijdelijk overnemen van mantelzorgers bv. tijdens vakanties. Ook wordt er nog een tuin met wandelpaden en een natuurlijke vijver aangelegd. Om zo een gezellige, veilige en rustige omgeving te creëren voor mensen die het zelfstandig (even) niet meer redden. Bij Huize P.R Derks wordt ‘hotelmatig’ gewerkt. Dat betekend dat gasten gebruik kunnen maken van diensten en service, en eveneens in overleg kunnen bepalen wat ze willen eten en drinken. Of wie er op bezoek komt. ‘Het verblijf hier moet voelen als een warm huis’. Huize P.R. Derks biedt op dit moment zorg aan 8 bewoners. Ook hier worden weer veel vragen gesteld en krijgen we een rondleiding door het huis. Goede zorg, in prachtige woonboerderijen in een veilige en rustige omgeving. Het was een zeer boeiende informatieve middag.

Prachtige Provinciale wandeltocht Vrouwen van Nu

vrouwen 2
Met dank aan heel veel medewerking van het gehele dorp. Parkeerwachten, De Klok voor de catering, de Coöp voor de sponsering. Kerken voor het openstellen van de expositie in het kader van het Feest van de Geest in Blijdenstein en prachtige orgelmuziek in Berghuizen.

De vele vrijwilligers die uren in touw waren om alles vlekkeloos te laten verlopen. En natuurlijk het prachtige weer. Ruim 260 dames uit Drenthe en Overijsel wandelden mee langs voor velen onbekende wegen en hebben hiervan genoten.
vrouwen 1

Wandeltocht van de Vrouwen van Nu Ruinerwold

Donderdag 12 mei wordt een wandeltocht van de Vrouwen van Nu in Ruinerwold georganiseerd. Dit is een maandelijkse terugkerend evenement. Elke maand verzorgd door een andere Vrouwen van Nu groep in Drenthe. Er zijn twee routes uitgezet. De start is bij De Klok om half 10 met een kop koffie. De routes gaan via Blijdenstein, waar we door de kerk en langs de apostelboom wandelen.

Bij de Wold Aa wordt de tocht opgesplitst in 8 en 12 km. De 12 km gaat via De Weide, Dooddijk en Berghuizen. De 8 km via de Wold Aa linksaf naar Dijkmansweg ,waar beide routes weer samen komen Via De Dr Larijweg komen we bij de Karstenhoeve naar Dijkhuizen en zo weer richting De Klok. Daar sluiten we af met een soep en een broodje.

De kosten zijn 7 Euro p.p.
Leden en gast-leden zijn van harte welkom .
Ontvangst en start vanaf 9.30 -10.30 uur Uitgaanscentrum “de Klok “ Dijkhuizen 33
7961AG Ruinerwold
Opgave voor 1 mei bij Dina Jalvingh-Wever
e-mail: dinaenalbert@gmail.com
tel: 06-20888894 of 0522481532.

Vrouwen van Nu de Wijk sluiten afdelingsseizoen af

Woensdagavond 20 april kwamen 72 Vrouwen van Nu naar De Havezate om hier de laatste afdelingsavond van het afgelopen seizoen bij te komen wonen. Op het programma stond een leuke en leerzame quiz met als titel: ‘Kwist’. De quiz was gemaakt door Greetje Kronenburg, eigenaresse van Kroko MultiPunt in IJhorst. (meer…)

Gezamenlijke avond Vrouwen van Nu Oosteinde en Ruinerwold

vrouwen 3Op 19 april was er bij de Klok een gezamenlijke avond Vrouwen van Nu Oosteinde en Ruinerwold. De vergadering werd geopend door beide voorzitters. In totaal waren er maar liefst 119 leden aanwezig. De muziek werd deze avond verzorgd door troubadour Willem Flederus. Waarbij er ook gezamenlijk gezongen werd.

Op de uitnodiging stond vermeld dat de Turkse Zussen deze avond zouden komen, maar die hebben het donderdagavond laten afweten omdat er één door de rug was gegaan en dat ze de avond moesten laten annuleren. Spoedberaad van de besturen kwam bij Willem Flederus terecht, die gelukkig er deze avond ook kon zijn! We beginnen met koffie en enkele mededelingen en dan krijgt Willem het woord. Hij verdeelt zijn optreden in 3 blokken: een Drents gedeelte; een Nederlands gedeelte en het 3e gedeelte met zijn grote voorbeelden!vrouwen 2
In het eerste gedeelte zingt hij liedjes, die hij zelf heeft geschreven en waar hij ook een prijs mee heeft gewonnen op het Drents liedjesfestival, waar hij ook dit jaar weer aan mee gaat doen! Tussendoor vertelt hij over zijn leven en hoe hij tot muziek maken is gekomen!

Koffie met een Staphorsterrol
Het tweede gedeelte is Nederlands talig met o.a. Verloren zomer/ Het leven is meer/ Zorgen/ Leven zonder morgen. Hij geeft tussendoor aan hoe hij tot dit lied is gekomen. Hij sluit dit gedeelte af met het liedje: Ik zou nog wel een borreltje lusten!

Borrel met bitterbal
Het laatste gedeelte zijn liedjes van zijn grote voorbeelden en daar kan ook mee worden gezongen, wat volop werd gedaan! Liedjes van o.a. Lennart Cohen; Edith Staal; Dimitri van Toren; Simon en Garfunkel; Boudewijn de Groot; Daniel Lohues; The Beatles. Ook zingen we samen enkele canons: Kom mee naar buiten/ Hemel en aarde
De voorzitters bedanken hem voor de gezellige, geslaagde avond en vragen nog een toegift! Adem mijn adem laat hij nog horen. Velen bedankten voor de gezellige, voor ons toch wel spannende avond! De voorzitters wensen ons nog een mooie zomer met nog verschillende activiteiten en tot het nieuwe seizoen
vrouwen 1

Thee middag Vrouwen van Nu Ruinerwold

thee middagNaar aanleiding van het thema van de Vrouwenweek welke heeft plaatsgevonden in maart hebben we de wereldwinkel uit Meppel uitgenodigd. Het thema was: “Zeg eens eerlijk, maak jij het verschil?” Harmke Kloosterziel en Jos Bakker hebben op 14 april verteld over de wereldwinkel. We drinken eerlijke thee van Max Havelaar, dit is een fairtrade product, dit staat voor eerlijke handel.

De boeren staan onder strenge controle en leveren rechtstreeks aan de wereldwinkel, dus geen tussenhandel en extra exportkosten. De boeren krijgen hierdoor vast inkomen voor hun gezin, hun familie en vaak wordt ook het dorp extra gefinancierd.

Bij de thee wordt een brownie geserveerd, welke is gebakken door Jos. Ook de brownie ingrediënten worden verkocht in de wereldwinkel. De wereldwinkel staat garant voor producten en exploitatie van eerlijke handel, waar door hele gezinnen en dorpen een beter bestaan kunnen opbouwen. Je kunt hier leuke cadeau’s kopen welke gemaakt zijn van afvalproducten, zoals autootjes van lege blikken een fietsjes van doppen. Natuurlijk kunnen ook tasjes, gemaakt van muskietengaas, gekocht worden. Dit is een klein opgerold pakketje zo in de tas, welke uitgerold een grote boodschappentas is en meermalen gebruikt kan worden. De vervanger van de plastic tasjes die niet meer gebruikt mogen worden door de winkeliers.
De wereldwinkel koopt alles centraal in Culemborg in, daarvandaan haalt elke wereldwinkel zijn artikelen naar behoefte op, er wordt geen massaproductie gemaakt, soms is een product op en is er geen vervangend product. Er wordt wel naar gestreefd om langdurig aan bepaalde gecertificeerd erkende boeren gebonden te zijn, dit levert voor de boer ook vastigheid op in inkomen en bestaan.

Foodproducten worden veelal per internet, de webshop, besteld. Dit wordt ook al veel door de consumenten gedaan. In de wereldwinkel kunnen prachtige handgemaakte producten bewonderd en gekocht worden. Wereldwinkels strijden al ruim 45 jaar voor meer eerlijke handel in de wereld. Reden genoeg voor een gezamenlijk evenement over “eerlijk zijn”.

Met de verkoop van fairtrade producten investeert de wereldwinkel in een leefbare wereld voor iedereen. Elk product uit het assortiment is met zorg en volgens fairtrade criteria geproduceerd en ingekocht. Ondernemers in ontwikkelingslanden krijgen op deze manier toegang tot de Europese markt en daarmee de kans een beter bestaan op te bouwen. De 7000 vrijwilligers in 205 wereldwinkels maken hiermee duidelijk dat het in de wereld ook anders kan. Koop je een cadeau in de wereldwinkel, dan draag je daar aan bij. Dus neem een kijkje in de wereldwinkel in Meppel en kijk rond voor een leuk cadeau voor moederdag of een andere feestelijke gelegenheid.

Harmke en Jos worden hartelijk bedankt voor hun duidelijke uitleg over de wereldwinkel door onze voorzitter Lammie Stevens. We krijgen allemaal een Goodiebag mee met een waardebon van de wereldwinkel.

Verslag vrouwen van nu bijeenkomst 21 maart

Opening door de voorzitter. Welkom op deze eerste lentedag! Een bijzonder welkom voor Aly en Cees Wagenvoorde, die deze avond een Cedarlezing houden over de minderheden in Zuidwest China.

– Rouwkaart Roelof Boverhof 20 febr. Man van Lammie
– Bedankkaartje Riekie Mulder verblijf ziekenhuis
– Bedankje Lammie Boverhof voor bezoek
– Bestuur bezoek aan quiltgroep. Ze maken quilts voor vluchtelingenwerk en Stichting Regenboog. Een quilt wordt getoond! Luid applaus!
– Mensen die moeilijk op de site kunnen komen webmasters willen wel helpen!
– Webmasters compliment gekregen Prov. Bestuur voor invulling van de site!
– Di.av. 5 april jaarvergadering Prov.Bestuur. Welk lid wil mee i.v.m. de stemming? Aly Bork samen met Lammy en Geesje P. ons lid Janny van Goor kandidaat!
– Op uitnodiging stond vermeld: 22 april Museum Thijnhof culturele commissie opgave nog mogelijk;25 april Werken met bijzondere materialen Prov. Com. Vrouwen Streken; 23 juni bezoek Delft Prov. Com. Cultuur. Toevoeging boekje Gerda Wind contactvrouw Prov. Agrarische Commissie en organisatie Open Boerderijendag. Enkele vragen over Prov. geeft misverstanden!
– Theemiddag 14 april Wereldwinkel
– Cursus 15 maart gezonde hapjes met gewichtsconsulente; goede opkomst 23 personen. Afzeggingen kort van tevoren erg vervelend hoe gaan we hier mee om?
– Uitnodiging Modeshow de Smederije Dorpshuis woensdag 23 maart
– UDI Geesje P. en Lammy geweest erg gelachen mooi stuk!
– KHTW Meursing Westerbork flyers liggen op tafel.
– 12 april reisje samen met het Oosteinde Marken/Volendam 76 personen.
– 19 april gezamenlijke avond met het Oosteinde. Overdag Werelddansen in Buddingehof!
Rondvraag: Roelie Waar gaan de gemaakte vlaggetjes naar toe? Henny geen handwerktentoonstelling in Echten?
Pauze

Na de pauze Aly en Cees over hun reis naar de minderheden van Zuidwest China met een power point presentatie. Aly vertelt en Cees houdt het beeld erbij. Enorm veel informatie over de minderheden van China. Populaire Cedarlezing over de geschiedenis, cultuur en natuur. Hun reis ging deels te voet en met de auto en zelfs de fiets met en zonder gids (deze word je bijna opgedrongen). Er wonen veel mensen in China maar de meeste in het oosten, zeer dicht bevolkt 4 milj. In2006 en in 2012 alweer een half miljoen meer! Daardoor 1 kind politiek, nu alweer terug naar 2 men is bang voor vergrijzing. In Zuidwest China veel boeren die nog handmatig werken er heerst armoede. Mao heerst hier iedereen gelijk, iedereen leeft voor de partij en leeft ervoor. Prachtig gebied met vele bezienswaardigheden waar men vaak te voet heen moet vanwege geen of slechte wegen. Veel rivieren en berglandschappen! Sommige plaatsen erg druk en veel toerisme waar ze in de steden van leven. Heel kleurrijke kleding en vaak prachtig uitgedoste mensen. Vrouwen met erg lang haar wel tot de enkels die ze als hoed op hun hoofd draperen. Mensen willen alles laten zien maar vragen overal geld voor! Prachtige rijstterrassen! Buffels worden veel voor het werk gebruikt, veel vrouwen werken op het land!
Een heel indrukwekkende lezing!

Volgende bijeenkomst 19 april samen met het Oosteinde, maar eerst nog het reisje en de theemiddag!
De voorzitter bedankt Aly en Cees en wenst ons wel thuis!

Afdelingsavond Vrouwen van Nu de Wijk

vrouwen van nuIn De Havezate werd woensdag 16 maart de afdelingsavond van de Vrouwen van Nu, afdeling de Wijk, bezocht door 67 leden. Na haar openingswoord deelde voorzitter Ria Janssen mede dat het bestuur geen gezamenlijk bezoek aan het theaterstuk “Het Pauperparadijs” coördineren zal. De leden kunnen op eigen initiatief dit theaterstuk, dat komende zomer in Veenhuizen voor het voetlicht gebracht zal worden, bezoeken. (meer…)

Gedichtenavond culturele commissie Vrouwen van Nu

culturele commissie1Op 18 februari kwamen de Vrouwen van Nu bijeen in zaal De Klok met 53 leden en één gast voor de gedichtenavond georganiseerd door de Culturele Commissie. Er waren 21 gedichten ingeleverd en de oud-leden Hilly Alberts en Marlène ten Feld speelden een prominente rol, omdat dit de laatste keer was dat zij bij de organisatie aanwezig waren. Tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering traden zij af als lid van de Culturele Commissie na resp. 3 en 6 jaar. Wij ontvingen advies van gast Dhr. Sietze van der Pol.

Na de opening door voorzitter Lammy Stevens nam Marlène ten Feld het woord en gaf uitleg over gedichten en rijm. Hilly Alberts droeg vervolgens het gedicht ‘Commissies’ voor. Toen was de beurt aan Zwaantje Benak die de spits af mocht bijten, waarna er nog twintig mooie voordrachten volgden.

Het tweede gedeelte van de avond was er een literaire quiz en de dames van de winnende tafel werden beloond met een passende prijs. Aan het einde van de avond gaf Dhr. Van der Pol de gedichtenavond in het kort weer en merkte op dat er een variatie aan zelfgemaakte en bestaande gedichten was voorgedragen en dat alle aspecten van het leven aan bod waren gekomen. Het waren vrolijke gedichten, gedichten over de Vrouwen van Nu, over de natuur, over vroeger, maar ook gedichten over dood en lijden. Men droeg zowel in het Nederlands als in het Drents voor. Bij voldoende belangstelling zal er later een bundel van deze gedichten verschijnen.

Tot slot droeg Gré Lubbinge een gedicht voor van Marga Kool en sloot Marlène ten Feld de avond. Sietze van der Pol ontving een cadeaubon voor zijn inspanningen en advies.

Vrouwen van Nu de Wijk maken ‘een reis door tijd en ruimte’

De afdelingsavond van de Vrouwen van Nu afdeling de Wijk, gehouden op 17 februari in De Havezate, werd bezocht door 87 leden. Na haar openingswoord deed voorzitter Ria Janssens enkele interne mededelingen. Zoals o.a.: begin maart start in de bibliotheek in de Wijk een computercursus voor beginners, onder de naam: Klik en Tik. (meer…)

Agenda bijeenkomsten Vrouwen van Nu De Wijk

Alle bijeenkomsten voor de vrouwen van Nu in De Wijk voor dit jaar zijn weer ingevuld. We hebben de agenda even voor u op een rijtje gezet. (meer…)

Jaarvergadering Vrouwen van Nu Oosteinde

jaarvergadering 20-01-16 014 AAOnze voorzitter Rieka heet iedereen welkom op 20 januari, de eerste avond van het nieuwe seizoen. We zijn blij met een goede opkomst vanavond. Toch wist niemand dat ze een lekker stukje taart kregen bij de koffie, dus dat kan niet de reden zijn! Het bestuur trakteerde vanavond op eigengebakken taart. “Onze vereniging is jarig! Een jubileumjaar! We bestaan dit jaar 65 jaar en wie jarig is moet trakteren!” aldus het bestuur!

Om dit jubileum te vieren staan er ook wat extra activiteiten op het programma voor het komend seizoen. In het huishoudelijk gedeelte komt uit het jaarverslag naar voren dat we een goed verenigingsjaar achter de rug hebben met wat extra activiteiten buiten de ledenavonden om. Ook heel fijn dat we er vier nieuwe leden hebben bijgekregen. Er zijn geen wisselingen in het bestuur. Wel is er een huldiging vanavond. Jennie Brandenbarg is 25 jaar lid. Ze krijgt een lepeltje, een roos en een oorkonde uitgereikt! Verder neemt Geuzien Remmelts afscheid vd activiteitencommissie omdat ze er 6 jaar op heeft zitten. Bertha Roelofs en Lida Beuming worden ook nog eens extra in het zonnetje gezet omdat ze allebei zo creatief bezig zijn binnen de club en andere dames hier ook mee willen helpen. Ook krijgt Grietje Dekker een bos bloemen als dank voor haar jaren als ziekenbezoekster in Oosteinde. Omdat het een jubileumjaar is heeft Lida een prachtige quilt gemaakt die vanavond verloot mocht worden onder de aanwezigen.

Gea Zoer, die nog maar kort lid is, heeft geluk want zij wint de quilt! Ook is er nog een bloemetje voor Ina van het Café Oosteinde, omdat alles altijd prima in orde is!! Na het officiële gedeelte gaan we ‘Levend Ganzenbord’spelen. Allerlei opdrachten komen voorbij, waarbij niet alleen de kennis getest werd maar ook de behendigheid . Het was laat voordat er een winnaar bekend was! De volgende bijeenkomst zal zijn op 17 februari. Het zgn. ‘eendagsbestuur’ organiseert deze avond dus we wachten af wat het programma wordt van deze avond!