Skip to Content

Vrouwen van Nu

Verslag jaarvergadering Vrouwen van Nu

Opening: De voorzitter Lammy Stevens heet ons welkom en vertelt dat de gastsprekers nog komen Martha Hartlief en Erik Jan (blinde jongeman) met hond Bommel die een presentatie geven over KNGF “Geleidehonden” Dit is ons doel waar we doppen voor sparen!

Bestuursverkiezing aftredend Geesje Prins-Thijn geen tegenkandidaten dus Willie Wiltinge- Steenbergen benoemd; aftredend/herkiesbaar Geesje Timmerman voor 3jaar benoemd.
Huldiging jubilarissen 15 personen: 60jaar: Hennie Hauwlo; 55 jaar: Aaltje Ridderman; Geesje de Boer; Alie Echten; Alie de Best; Roelie Hoving; 50 jaar: Zwaantje Benak(niet aanwezig); Anneke Everts; Roelie Wesseling; Hennie Oosting; 40 jaar: Jannie Koops; Annie Meester; Jannie Reinds; Harmke Slomp; Grietje Dekke.
Afscheid Geesje Prins: Op de tafels staan potjes met bloemen met een foto van Geesje; lied door bestuur met refreinzang van de zaal!; Cadeau: Glossyboek Geesje met een bos bloemen en een cadeaubon!

Na de Pauze: komen Martha en Erik Jan met hun presentatie: “geleidehonden”. Ze vertellen eerst wat ze zelf doen en daarna vertelt Erik Jan, hij heeft zijn hond Bommel mee, en Martha bedient de power point! Honden die vaak als geleidehonden worden gebruikt zijn: Duitse Herder; Labrador: Golden Retriever en Kruisingen hiervan. Voordat een hond geleidehond is komt er heel wat kijken en moet hij aan verschillende eisen voldoen, waarvoor hij naar school moet! Eerst komt hij in een puppy opvoedgezin, waar hij weer weggaat om naar school te gaan, het afscheid is altijd moeilijk maar je weet dat dit komt! Ze zitten 6 tot 8 mnd. op school en doen examen als ze 14-16 mnd. zijn. Je hebt blindengeleidehonden (buiten) en assistenthonden (binnen). Er zijn autisme geleide honden; buddy honden en buddy honden voor kinderen. Heel belangrijk is: gewoonte; herhaling en oefenen. Een geleide hond kost 35000 euro! Een geleide hond is een hond met missie! Vertrouwen; kameraad en steun! Als de hond zijn tuigje aan heeft mag je hem niet aaien! Martha vertelt hoe het gaatmet de inzameling van de doppen en de verwerking waar zowel Martha als Erik Jan zich voor in zetten! 20000 d-ton doppen voor een hond! KNGF Stichting Vrienden Doppenaktie Noord Nederland!
Wij blijven doppen sparen!

dinsdag 31 januari 2017 -Aanwezig 74 dames

Een zeer boeiende en indrukwekkende lezing! Voorzitter Lammy bedankt ze hiervoor!
Volgende bijeenkomst: maandag 20 februari Culturele Commissie

Winterse jaarvergadering Vrouwen van Nu Oosteinde

Onze voorzitter, Rieka Wever, heet iedereen hartelijk welkom op 18 januari, onze eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar. Tevens wenst ze iedereen nog een goed en gezond 2017 toe. Hoe betrekkelijk dit is blijkt wel als we hierna aansluitend ons trouwe lid Aly Meijer gedenken die 6 januari jl. is overleden.

Alie was al 35 jaar lid van onze vereniging en in een minuut stilte denken we aan haar. Het jaarverslag en het financieel jaarverslag komen aan de orde. Ook is er een wisseling binnen het bestuur. Jeanet van den Pol neemt na zes jaar afscheid en haar plaats wordt ingenomen door Lenie Kruithof. Heel fijn dat er zo snel weer iemand gevonden is om zitting te nemen in het bestuur. Ook de voorzitter, Rieka, heeft er drie jaar op zitten, is herkiesbaar en wordt vanavond voor een tweede termijn herkozen. Vanavond zijn er drie jubilarissen binnen onze vereniging die gewoontegetrouw in de jaarvergadering gehuldigd worden. Alie van Mulligen die 25 jaar lid is, is helaas niet aanwezig vanavond maar wel waren in ons midden Klaasje Remmelts en Marrie Blaauw, beiden 50 jaar lid van de Vrouwen van Nu Oosteinde. Zij krijgen een oorkonde, een roos en natuurlijk wordt hen het zilveren korenaartje opgespeld door Rieka. Tevens worden de dames die altijd de koffie verzorgen tijdens de boerderijendag nog eens in het zonnetje gezet en krijgen allemaal een roos aangeboden. Ina van café Oosteinde krijgt ook een bloemstukje aangeboden als dank voor de gastvrijheid en de prettige samenwerking die we altijd weer ondervinden tijdens onze avonden.

Na het officiële gedeelte zijn we na de pauze toe aan wat ontspanning. We gaan het Elfstedenspel spelen. In vier groepen wordt er gestreden wie er het meeste weet van de winter, Friesland en de Elfstedentocht. De zaal is helemaal aangekleed met sjaals en mutsen en een hoek van de zaal is met linten afgezet omdat hier zich tussen het ijs en riet een gevaarlijk wak bevindt. Tussen het spel door eten we warme worst, dus ook de koek en zopie ontbreken niet. Hoe toepasselijk zo’n winterse avond als vandaag net, helaas nog niet de Elfstedentocht, maar wel de eerste marathon op natuurijs is gereden. Het is een geslaagde avond en na afloop wensen we elkaar wel thuis en hopen elkaar weer te zien op 15 Februari voor een zgn. ‘doe avond’ We zijn benieuwd!

Verslag Jubileum 85 jarig bestaan Vrouwen van Nu

Vrouwen van Nu 14 januari 2017
Onder het genot van een kopje koffie/thee met een petit four met het logo van de Vrouwen van Nu opent de voorzitter Lammy Stevens de vergadering. Ze heet ons welkom en zegt dat het eigenlijk een feest van iedereen is 85 jaar!

Er zijn 2 kaarten gekomen: 1 van de vrouwen van Nu van het Oosteinde en 1 van het Prov. Bestuur Drenthe. Ze doet een terugblik in de tijd vanaf 8 januari 1932 eerst Boerinnenbond / Plattelandsvrouwen en nu Vrouwen van Nu. Vrouwen van Nu een wereld van verschil alhoewel dezelfde doelen nog nagestreefd worden: vrouwen zijn belangrijk/ de kracht van vrouwen/ leefomgeving versterken/ zich ontplooien en creatief zijn/ kennis opdoen/ maatschappelijke betrokkenheid/ reisjes, excursies. Ook als vereniging provinciaalactief denk aan de koren/ dansen/ wandeldagen en de agrarische dagen!

Samen maken we het verschil en het is leuk iedereen te ontmoeten! Daarna zingen we het Vrouwen van Nu lied onder pianobegeleiding van Trijnie de Boer! Het woord is dan aan duo Jong Belegen die met het thema circus verschillende lachwekkende sketchjes aan de orde laten komen. De zaal zat te genieten!

In de pauze was er een verloting en tot ieders verbazing had iedereen een prijs! De prijzen waren door de leden ingeleverd en dat gaf toch een saamhorigheidsgevoel zo’n grote inbreng! Verder had het bestuur nog verschillende middenstanders benaderd zodat er veel mooie prijzen waren! Een tweede kopje koffie/thee en dan het vervolg van duo Jong Belegen met weer herkenbare stukjes en liedjes met veel humor! De zaal zat geboeid te luisteren en deed goed mee!

In de 2e pauze was er een consumptie met een hapje en hebben we getoast op ons gezamenlijk e feest! Het eten werd klaargezet en na een uitleg van de heer Klok wat voor lekkers er was konden we starten met het buffet: stampotten boerenkool/ hutspot en zuurkool met speklapjes, verse worst, rookworst en bourgondisch gebraad met diverse koude garnituren! Iedereen liet het zich heerlijk smaken! Hulde aan de kok Johan Klok! Tot slot nog een heerlijk toetje!
Inmiddels was het al na 19.00 uur en bedankte voorzitter Lammy Stevens de feestcommissie, de fotograven Berty de Wit en Gonny Thijn en de familie Klok en kon iedereen met een prijsje naar huis!

Een zeer geslaagde middag waren de woorden, die we na afloop vaak hoorden!
De feestcommissie en het bestuur had de zaal prachtig versierd met veel pompoenen in de kleuren van de Vrouwen van Nu en voorzitter Lammy Stevens vertelde in de pauze de betekenis van de kleuren: oranje humor, creativiteit, optimisme en sportiviteit; groen hulp, ontspanning en bemiddeling; blauw integriteit, wijsheid en trouw; paars bemiddeling, passie en daadkracht!
Volgende bijeenkomst dinsdag 31 januari 2017 de jaarvergadering.

verslag Kerstavond Vrouwen van Nu 22 december

Aanwezig 94 personen, waaronder 2 nieuwe leden en een gastlid
De zaal is heel gezellig versierd en overal staan kerststalletjes door de leden aangeleverd! Opening: De voorzitter opent de vergadering en heet ons welkom op deze laatste vergadering in dit kalenderjaar! Een kerstavond in kerstsfeer en niet een echt kerstfeest!

Ze heet de heer Klaas Bakker welkom, die deze avond gaat verzorgen met het thema: Midwinterkerst met beeld en geluid!
Na de pauze is het woord aan de heer Bakker uit Amsterdam, die ons meeneemt naar het ontstaan van de verschillende midwinterfeesten uit vele landen! Tijdens het verloop van de vergadering had hij al kerststallen laten zien uit verschillende landen. .Zijn verhaal begon met een blok dat aangestoken werd op beeld en als een rode draad door zijn verhaal liep. Het mocht niet uitgaanwant dan zou dit ongeluk brengen over ons allemaal! (een gebruik uit Zweden). Er kwamen verschillende thema’s aan bod o.a. de kortste dag 21 december, vuurdansen en rituelen, de midwinterhoorn; Halloween, kerst, kerstzegels, glasblazen, kerstmarkten, kerstcircus, kerstkaarten, vuurwerk. Elk thema begeleidde hij met toepasselijke muziek op de piano. Een gezellige avond en de voorzitter bedankte hem hiervoor. Ze sloot af door te zeggen dat er voor ieder een kaarsje op de tafel stond en deze mocht mee naar huis genomen worden! Fijne feestdagen en een goed Nieuwjaar!

Volgende bijeenkomst ons jubileum op 14 januari 2017 aanvang 14.00 uur!

Vrouwen van Nu krijgen bezoek van Radio Drenthe

vrouwen-van-nu-1De Vrouwen van Nu van Ruinerwold zijn weer eens actief bezig geweest door het inzamelen van producten voor de voedselbank. Het is een actie van radio en tv Drenthe die hiervoor een oproep deden. We hebben tijdens onze afdelingsavond in November kratten neergezet en daarvan waren er twee helemaal vol geladen met allerlei boodschappen en producten door onze leden.

Hiermee waren we erg blij. Op donderdag 8 december werden Lammy Stevens ( voorzitter) en Marry Tabak ( penningmeester) bezocht door Margriet Benak van tv/ radio Drenthe voor een interview en om dit aan te bieden. Hiervan werden zelfs radio opnames gemaakt. Het was leuk en ze waren er erg blij mee. Zo hebben de Vrouwen van Nu Ruinerwold weer een goede daad verricht.
vrouwen-van-nu-2

Verslag bijeenkomst maandag 14 november Vrouwen van Nu

De Vrouwen van Nu hebben op maandag 14 november weer een bijeenkomst gehad. Hierbij waren aanwezig 82 personen waaronder 4 nieuwe leden en 4 gastleden. Opening: De voorzitter heet ons welkom en deelt mee dat we blij zijn met zo’n zaal vol mensen! Ze heet Willemijn Ahlers welkom die deze avond iets gaat vertellen over haar identiteit.

Na de pauze komt Willemijn met haar verhaal over haar identiteit aan de hand van een power point presentatie: ”Willemijn gewoon een vrouw”. Ze vertelt over wie ze is en genderdysforie wat is dit. Wat weet u van genderdysforie en transgenders? Het komt bij mannen 1:12000 en bij vrouwen 1: 30000 voor, Transgender kan zijn: een travestiet: een transgenderist: transseksueel; intersexsual. Genderidentiteit Je innerlijke besef een man of vrouw te zijn; geslachtsbeleving; jezelf ervaren als zijnde man of vrouw; genderrol je als man of vrouw gedragen; heftige tegenspraak het eigene is zoek! Waarom duurt het zolang voor je zover bent? Meer levenservaring nodig om het gevoel te kunnen duiden; erg bedreven worden in het niet luisteren naar zichzelf; zichzelf willen bewijzen! Hierdoor problemen: relationele/ depressiviteit/ suicide overwegingen/machteloosheid. Kotom genderdysforie is levensbedreigend zonder nieuw toekomstperspectief geen motivatie om door te leven! Harry Benjamin: Transseksualiteit niets te maken met seks maar met sekse! Congruente tussen lichaam en geest door hormoontherapie. Bij vrouw naar man: stoppen menstruatie; slinken borsten; verandering vetverdeling; toenemen lichaamsbeharing; ontw. Mannelijke spieren; baardgroei; daling van stem; groei van clitoris tot potentiele neopenis. Een leven in balans of een leven ui balans! Bij man naar vrouw: ontw. Van borsten; remmen lichaamsbeharing; verandering vetverdeling; zachter worden huid; toenemen hoofdhaar; stoppen erecties. In Nederland 4000 mensen van geslacht veranderd!

Pauze
Willemijn vertelt over haarzelf persoonlijk; thuis; op het werk; sociale omgeving Haar geheim: bewustwording; suicidale gedachten; professionele hulp; angst om alles te verliezen! Hoe vertel ik het aan mijn vrouw Inge (een brief) en kinderen. Inge reageerde dan gaan we er samen verder voor en zij ging verder mee in het traject! Het gebouw stortte in maar de fundering bleef! De proefperiode de real life fase Hoe presenteer ik mijn ontdekkingstocht? Hoe is het nu? Gewoon een mens: Wim is weg/ zijn wie je bent/ compassie met de ander/inzet op diversiteit. Waarom sta ik hier? Mijn verhaal mag gehoord worden. Er zijn meer verhalen!
Een zeer indrukwekkende avond waar vol aandacht naar werd geluisterd; de zaal was muisstil.
De voorzitter bedankt Willemijn voor haar verhaal en wenst ons wel thuis!
Volgende bijeenkomst: donderdag 22 december kerstavond

Vrouwen van Nu Ruinerwold naar het Tapijtmuseum

vrouwen-van-nu1De Culturele commissie van Vrouwen van Nu organiseerde een excursie naar het Tapijtmuseum in Genemuiden. Na ontvangst met een kopje koffie met speculaasbrok werd aan de hand van voorwerpen en een film over de ontwikkeling van de Genemuider vloerbedekkingindustrie verteld.

De in Genemuiden gemaakte vloerbedekking wordt tapijt genoemd. Maar liefst 60 procent van geproduceerd tapijt over de hele wereld komt uit Genemuiden en de laatste jaren wordt er ook veel kunstgras in allerlei kleuren en soorten gemaakt.

Het Tapijtmuseum is opgericht in 1986 en gevestigd in een oud fabriekspand. Door de verhalen en de demonstraties van en door vrijwilligers, kregen we een uitgebreid beeld van de ontwikkeling van het maken van biezenmatten als huisindustrie vanaf de zestiende eeuw tot het fabrieksmatig produceren van kamerbreed synthetisch tapijt in deze tijd. Heel bijzonder en boeiend om de oude weefmachines voor kokos- en sisaltapijt nog in werking te zien. En ook de demonstraties van biezenvlechten en handweeftechnieken voor kokosmatten werden ons getoond door een groep zeer enthousiaste mannen. Matten en karbiezen in de mooiste kleuren met prachtige motieven. Veel vrouwen gingen dan ook met een opgerold matje huiswaarts.

Vrouwen van Nu Ruinerwold bijeenkomst 20 oktober

Deze avond werd verzorgd door het ééndagsbestuur. Maar liefst 88 dames waren naar de “mystery”avond gekomen. Bij binnenkomst kon men een lootje trekken en plaats nemen aan het desbetreffende tafelnummer zodat er verschillende groepen ontstonden. Onze gast was Jan Mansier uit Ruinen, geassisteerd door zijn vrouw. Regelmatig maken ze fietstochten in de omgeving en worden er foto’s gemaakt. Het thema van de avond was dan ook: Hoe goed kent u Zuid West Drenthe.

Na een welkomstwoord en mededelingen door eendagsvoorzitter Magreet van Goor werd het woord aan Jan gegeven. Aan de hand van foto’s van kerken, beelden en monumentale gebouwen uit de gemeenten de Wolden, Westerveld en Meppel had hij een quiz samengesteld. In twee rondes van 25 vragen kon men raden waar de foto’s waren gemaakt. Dit bleek niet zo gemakkelijk te zijn. Soms werd het object wel herkend maar waar was dat ook alweer??

Na de pauze gaf hij uitleg met een aantal anekdotes over de getoonde foto’s. De groep met de hoogste puntenscore – met 35 herkende locaties een goede score volgens Jan – kreeg een prijsje terwijl de groep met de laagste score een “aanmoedigingsprijs” in ontvangst mocht nemen. Tegen 22.30 uur kon de voorzitter deze gezellige avond afsluiten.

Burgemeester informeert Vrouwen van Nu over zijn ambt

Afgelopen woensdagavond 21 september gaf de heer Roger de Groot, burgemeester van gemeente De Wolden tijdens de afdelingsavond van de Vrouwen van Nu de Wijk, in De Havezate een informatieve lezing over zijn werk als burgemeester. Er waren 73 geïnteresseerde Vrouwen van Nu aanwezig. (meer…)

Verslag bijeenkomst Vrouwen van Nu

Verslag bijeenkomst dinsdag 13 september 2016 Vrouwen van Nu. Opening: De voorzitter opent de eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen. We hebben nog mooi weer en net een mooi weekend met het Zomerfeest achter de rug, waarin we weer zagen dat er veel saamhorigheid in ons dorp is!

Een bijzonder welkom voor onze spreekster Linda Nijlunsing die over haar boek Wildernisjaren gaat vertellen aan de hand van dia’s. Na de pauze is het woord aan Linda Nijlunsing Ze vertelt een boeiend verhaal over haar boek Wildernisjaren aan de hand van dia’s. Na het overlijden van haar moeder vertrekt de 27 jarige Linda uit Nederland. Ze belandt na veel omzwervingen in Alaska, waar ze “BIG Jim” ontmoet, die zich heeft teruggetrokken in de natuur en in zijn levensbehoeften voorziet door op pelsdieren te jagen en door te vissen. Linda valt als een blok voor Jim en gaat bij hem wonen in zijn hut aan de Yukon rivier, ver van de bewoonde wereld. Ze beheert de moestuin, vangt zalm, leert sledehonden mennen en elanden villen. Samen met Jim zet ze klemmen voor marters en wolven.

Jim windt er geen doekjes om: hij zoekt een vrouw die zijn leven makkelijker maakt! Als Linda zwanger raakt realiseert ze zich dat ze die uitspraak letterlijk moet nemen en na de de zware bevalling zonder veel steun besluit ze terug naar Nederland te gaan!
Iedereen zat geboeid te luisteren en men kon onder het verhaal vragen stellen wat ook werd gedaan! Het boek kon je kopen!

De voorzitter bedankt haar en wenst ieder wel thuis
Volgende bijeenkomst: donderdag 20 oktober verzorgt door het eendagsbestuur!
Als je het leuk vindt een avond bij te wonen ben je van harte welkom!

Aanwezig 45 personen en 2 gastleden

Vrouwen van Nu brengen bezoek aan Thomashuis en Huize P.R. Derks

Vrouwen van Nu (1)AVrouwen van Nu (5)AVrouwen van Nu (6)AVrouwen van Nu Ruinerwold hebben woensdagmiddag een bezoek gebracht aan twee zorgondernemers in eigen dorp. Maar liefst 70 dames hadden zich voor deze middag opgegeven. Zowel bij het Thomashuis als bij Huize P.R. Derks waren ze blij verrast over zoveel belangstelling. Bij beide werden we zeer gastvrij ontvangen met koffie, thee en een plakje cake of koek.

Om half twee starten we bij het Thomashuis aan Dijkhuizen 119 waar we op deze prachtige dag, buiten welkom werden geheten door Danielle Hut. Ze vertelde verder in het kort wie zij zijn en wat ze doen. Sander en Danielle Hut zijn sinds 2009 zorgondernemers van Thomashuis Ruinerwold. Samen met hun 3 kinderen maken zij als gezin deel uit van het Thomashuis. Zij bieden 8 bewoners met een verstandelijke beperking een veilige en vertrouwde omgeving en laten hen op deze wijze het familieleven ervaren. Omdat zij praktisch altijd aanwezig zijn kunnen zij de aandacht en begeleiding bieden die nodig is. Dit doen zij met een klein en op elkaar ingespeeld team van medewerkers. Elke huisgenoot kan zijn/haar eigen leven inrichten, zover dit binnen zijn/haar vermogen ligt. Met respect voor elkaar in een veilige omgeving en kunnen zijn wie je bent. Genieten van alledaagse dingen, dagbesteding, uitjes, samen koken, een boodschapje doen, naar familie in het dorp en integreren in de samenleving. St. Present probeert zorgwereld en gewone wereld bij elkaar te brengen. Iets terug doen voor de mens die het zelf niet meer kan. Zo is al menig tuintje onder handen genomen door bewoners van het Thomashuis.

We worden uitgenodigd in de groepsruimte en is er gelegenheid om vragen te stellen. Daar wordt veel gebruik van gemaakt. Over het financiële plaatje, personeel, opleiding, begeleiding, overleg, dagindeling, vrijwilligers, familie enz. Daarna mogen we een kijkje nemen in de verschillende ruimtes. Om drie uur namen we afscheid en fietsten we gezamenlijk naar Huize P.R. Derks aan Dr. Larijweg 72. Hier werden we wederom buiten welkom geheten door Yvon Berghuis. Yvon en Bertil Berghuis zijn sinds januari 2016 zorgondernemers van Huize P.R. Derks. Samen met een klein team van goed opgeleide hulpverleners zijn zij permanent aanwezig om warme zorg te geven in een huiselijke sfeer, met een gevoel van nabijheid, herkenbaar en vertrouwd voor iedereen. Een sfeer van vrijheid en ruimte voor jezelf en familie die altijd welkom is, ook aan tafel en om eventueel te overnachten.

Huize P.R. Derks is er voor iedereen die zorg nodig heeft. Zoals mensen met een intensieve zorgbehoefte bijvoorbeeld bij spierziekten, na een CVA (beroerte), mensen die dementerend zijn, of na een grote operatie, bij ernstig nierfalen of zware diabetes, COPD (longziektes). Maar ook voor mensen in hun allerlaatste (terminale) levensfase. Huize P.R. Derks kan ook zorg tijdelijk overnemen van mantelzorgers bv. tijdens vakanties. Ook wordt er nog een tuin met wandelpaden en een natuurlijke vijver aangelegd. Om zo een gezellige, veilige en rustige omgeving te creëren voor mensen die het zelfstandig (even) niet meer redden. Bij Huize P.R Derks wordt ‘hotelmatig’ gewerkt. Dat betekend dat gasten gebruik kunnen maken van diensten en service, en eveneens in overleg kunnen bepalen wat ze willen eten en drinken. Of wie er op bezoek komt. ‘Het verblijf hier moet voelen als een warm huis’. Huize P.R. Derks biedt op dit moment zorg aan 8 bewoners. Ook hier worden weer veel vragen gesteld en krijgen we een rondleiding door het huis. Goede zorg, in prachtige woonboerderijen in een veilige en rustige omgeving. Het was een zeer boeiende informatieve middag.

Prachtige Provinciale wandeltocht Vrouwen van Nu

vrouwen 2
Met dank aan heel veel medewerking van het gehele dorp. Parkeerwachten, De Klok voor de catering, de Coöp voor de sponsering. Kerken voor het openstellen van de expositie in het kader van het Feest van de Geest in Blijdenstein en prachtige orgelmuziek in Berghuizen.

De vele vrijwilligers die uren in touw waren om alles vlekkeloos te laten verlopen. En natuurlijk het prachtige weer. Ruim 260 dames uit Drenthe en Overijsel wandelden mee langs voor velen onbekende wegen en hebben hiervan genoten.
vrouwen 1

Wandeltocht van de Vrouwen van Nu Ruinerwold

Donderdag 12 mei wordt een wandeltocht van de Vrouwen van Nu in Ruinerwold georganiseerd. Dit is een maandelijkse terugkerend evenement. Elke maand verzorgd door een andere Vrouwen van Nu groep in Drenthe. Er zijn twee routes uitgezet. De start is bij De Klok om half 10 met een kop koffie. De routes gaan via Blijdenstein, waar we door de kerk en langs de apostelboom wandelen.

Bij de Wold Aa wordt de tocht opgesplitst in 8 en 12 km. De 12 km gaat via De Weide, Dooddijk en Berghuizen. De 8 km via de Wold Aa linksaf naar Dijkmansweg ,waar beide routes weer samen komen Via De Dr Larijweg komen we bij de Karstenhoeve naar Dijkhuizen en zo weer richting De Klok. Daar sluiten we af met een soep en een broodje.

De kosten zijn 7 Euro p.p.
Leden en gast-leden zijn van harte welkom .
Ontvangst en start vanaf 9.30 -10.30 uur Uitgaanscentrum “de Klok “ Dijkhuizen 33
7961AG Ruinerwold
Opgave voor 1 mei bij Dina Jalvingh-Wever
e-mail: dinaenalbert@gmail.com
tel: 06-20888894 of 0522481532.

Vrouwen van Nu de Wijk sluiten afdelingsseizoen af

Woensdagavond 20 april kwamen 72 Vrouwen van Nu naar De Havezate om hier de laatste afdelingsavond van het afgelopen seizoen bij te komen wonen. Op het programma stond een leuke en leerzame quiz met als titel: ‘Kwist’. De quiz was gemaakt door Greetje Kronenburg, eigenaresse van Kroko MultiPunt in IJhorst. (meer…)

Gezamenlijke avond Vrouwen van Nu Oosteinde en Ruinerwold

vrouwen 3Op 19 april was er bij de Klok een gezamenlijke avond Vrouwen van Nu Oosteinde en Ruinerwold. De vergadering werd geopend door beide voorzitters. In totaal waren er maar liefst 119 leden aanwezig. De muziek werd deze avond verzorgd door troubadour Willem Flederus. Waarbij er ook gezamenlijk gezongen werd.

Op de uitnodiging stond vermeld dat de Turkse Zussen deze avond zouden komen, maar die hebben het donderdagavond laten afweten omdat er één door de rug was gegaan en dat ze de avond moesten laten annuleren. Spoedberaad van de besturen kwam bij Willem Flederus terecht, die gelukkig er deze avond ook kon zijn! We beginnen met koffie en enkele mededelingen en dan krijgt Willem het woord. Hij verdeelt zijn optreden in 3 blokken: een Drents gedeelte; een Nederlands gedeelte en het 3e gedeelte met zijn grote voorbeelden!vrouwen 2
In het eerste gedeelte zingt hij liedjes, die hij zelf heeft geschreven en waar hij ook een prijs mee heeft gewonnen op het Drents liedjesfestival, waar hij ook dit jaar weer aan mee gaat doen! Tussendoor vertelt hij over zijn leven en hoe hij tot muziek maken is gekomen!

Koffie met een Staphorsterrol
Het tweede gedeelte is Nederlands talig met o.a. Verloren zomer/ Het leven is meer/ Zorgen/ Leven zonder morgen. Hij geeft tussendoor aan hoe hij tot dit lied is gekomen. Hij sluit dit gedeelte af met het liedje: Ik zou nog wel een borreltje lusten!

Borrel met bitterbal
Het laatste gedeelte zijn liedjes van zijn grote voorbeelden en daar kan ook mee worden gezongen, wat volop werd gedaan! Liedjes van o.a. Lennart Cohen; Edith Staal; Dimitri van Toren; Simon en Garfunkel; Boudewijn de Groot; Daniel Lohues; The Beatles. Ook zingen we samen enkele canons: Kom mee naar buiten/ Hemel en aarde
De voorzitters bedanken hem voor de gezellige, geslaagde avond en vragen nog een toegift! Adem mijn adem laat hij nog horen. Velen bedankten voor de gezellige, voor ons toch wel spannende avond! De voorzitters wensen ons nog een mooie zomer met nog verschillende activiteiten en tot het nieuwe seizoen
vrouwen 1