Hier kunt u de laatste nieuwsbrief van OBS de Horst lezen.

editie 5 februari 2018

Pleinspelletjes onder leiding van JOGG-team

Het Jongeren Op gezond Gewicht-team De Wolden (JOGG-team) heeft een aantal sportieve activiteiten op het plein van IKC De Horst georganiseerd.

Het JOGG-team De Wolden bestaat uit de sportfunctionarissen en enthousiaste studenten van de Hanze Hogeschool Instituut voor sportstudies (Sport, Gezondheid & Management). De leerlingen van groep 5 tot en met 8 deden de afgelopen weken mee aan verschillende pleinspelletjes die door het JOGG-team werden aangeboden in de pauze op het plein. We hebben weer leuke spelideeën opgedaan. Bedankt Mark en Luc!

Postweg-fietsstraat

Enige tijd geleden is een van onze leerlingen op de fiets op de Postweg geraakt door een auto. De leerling was onderweg naar huis en stond te wachten bij de Dorpsstraat om over te steken. Daar kreeg het achterwiel een stoot en werd de leerling “aangeduwd” door een automobilist. Het bleek een licht tikje achter tegen de fiets. Het kind is vreselijk geschrokken want stond ineens met het voorwiel op de Dorpstraat. Voor ons is dit reden om nog eens uw aandacht te vragen voor de verkeersafspraken op de Postweg. Het is een fietsstraat. Dit betekent dat fietsers hier in een beschermde zone fietsen. De auto is er te gast.

Ouderportaal

Wilt u controleren of u kunt inloggen op het ouderportaal? Jeanette Boertjes kan u aan een nieuw wachtwoord helpen indien het inloggen niet lukt: jeanette.boertjes@wolderwijs.nl In het ouderportaal zijn de scores van de citotoetsen van uw kind te zien. De uitslag hiervan wordt besproken tijdens de oudergesprekken.

Planning oudergesprekken

In de week van 19 tot en met 22 februari nodigen we u van harte uit voor een gesprek over uw kind. We zijn op dit moment aan het uitproberen om met iedere ouder/verzorger te overleggen hoe ons contact met u het best kan plaatsvinden. U krijgt daarom deze keer geen vooraf automatisch aangemaakte uitnodiging. U overlegt deze keer met de leerkracht van uw kind(eren). De leerkracht geeft (per mail of via Klasbord) aan uit welke gespreksmomenten na schooltijd u kunt kiezen. U geeft aan wat het best in uw agenda past. Voor de onderbouw hangt er een planning bij de deur van het lokaal waar u uw naam kunt invullen. Via de groepsmail krijgt u de groepsplanning toegestuurd. De rapporten worden op vrijdag 23 februari aan de leerlingen mee naar huis gegeven.

Staking 14 februari

De overgrote meerderheid van leerkrachten van De Horst legt woensdag 14 februari het werk neer. Het is daarom onmogelijk om de school open te houden. U ontvangt van onze bestuurder dinsdag via de mail vanuit Parnassys een brief over deze staking.

Ziek onder schooltijd

Als uw kind ziek wordt onder schooltijd, zullen we contact opnemen met de ouder(s)/verzorger(s). Voor een veilig vervoer naar huis vragen wij u om uw kind op te (laten) halen. Als een (ziek) kind zelfstandig naar huis gaat en er gebeurt iets onderweg, is de school verantwoordelijk.

Luxeverzuim voor de voorjaarsvakantie

De voorjaarsvakantie start over drie weken. De verleiding om uw kind af te melden voor de laatste vrijdag voor de vakantie is groot als u op wintersport gaat. Als u het hele jaar benadrukt hoe belangrijk het is om naar school te gaan en dan, omdat u bijvoorbeeld de files voor wilt zijn, ineens een andere boodschap aan uw kind afgeeft. “Die laatste dag op school doen de kinderen toch niets meer”, horen we vaak. “Dan kunnen we toch net zo goed een paar dagen eerder naar de wintersport vertrekken.” Misschien is er inderdaad minder onderwijs op zo’n laatste vrijdag, maar die rustige dagen aan het eind van een periode zijn belangrijk. Aan de start én aan het eind van een periode doen leerlingen iets met zijn allen. Het is een groepsproces.

Medezeggenschapsraad (MR)

Nieuwe ouders in de MR
Vanaf deze maand heeft Gijs van Gils zijn lidmaatschap van de MR beëindigd en hebben we Frank Johnsen en Katinka Stapel als nieuwe MR leden mogen verwelkomen. We bedanken Gijs voor zijn inzet en we zijn blij dat Frank en Katinka zich beschikbaar hebben gesteld.
MR Café
Dinsdag 13 februari van 18.30-19.30 uur is er weer een MR Café. Als u vragen of ideeën heeft over het beleid van de school dan bent van harte welkom in de centrale hal van de school.
MR Jaarverslag 2016-2017
Het MR Jaarverslag is gereed en zal op de website geplaatst worden. Mocht u echter het verslag eerder willen inzien dan kunt u een mail sturen naar mr@ikcdehorst.nl.

Nieuws uit de Ouderraad (OR)

Terugblik
We kijken terug op een gezellig ochtend tijdens het voorleesontbijt. De kinderen hebben een mini (krenten)bolletje gekregen en een pakje drinken. Geen volwaardig ontbijt, maar dit was een extraatje. De vrijwillige voorlezers uit alle groepen hebben vanuit de OR als bedankje een doosje chocola gekregen. Er was veel opgave via het ouderhulpformulier voor deze dag, waarvoor onze dank! Dit was een activiteit waar uiteindelijk geen extra ouderhulp nodig was. Deze activiteit wordt geschrapt van het ouderhulpformulier.

Deze maand hebben wij als OR het eerste theeoverleg met het team gehad. Over een aantal maanden houden we een tweede overleg. Hier kan bijvoorbeeld besproken worden wat de verwachtingen van beide kanten zijn. Ook werden er over en weer wat complimentjes uitgedeeld of tips gegeven. Het bleek voor ons allen een waardevolle aanvulling.
Vooruitblik
Het duurt nog een behoorlijke tijd voordat er weer een activiteit gepland staat waarin de OR navigeert. De koningsspelen komen als eerste aan bod. Hierbij is erg veel ouderhulp nodig. Degenen die zich hiervoor opgegeven hebben via het ouderhulp formulier, zullen ruim van tevoren worden benaderd.
Algemeen
Het is sinds dit schooljaar ook mogelijk om als ouder zitting te nemen in een commissie. Dit houdt in dat je ons als OR helpt bij de organisatie en het uitvoeren van een bepaalde activiteit. Voor dit schooljaar is er nog plek in de commissie voor de sportdag, de koningsspelen, de versierde wagen van groep 2 en het afscheid van groep 8! Lijkt het je wat om ons te komen versterken? Laat dit dan even per mail weten via or@ikcdehorst.nl

Nieuwe OR leden zijn altijd welkom! (Wij hebben bijvoorbeeld nog een oud papier coördinator nodig) Lijkt je dit wat? Ook hiervoor kun je mailen naar ons.

Het is nog steeds mogelijk om het statiegeld van lege flessen te doneren via de gele knop bij de Coop! Met de opbrengst hopen we de door de leerlingen ontzettend gewenste schommel op het plein te kunnen plaatsen. Ook is het mogelijk de flessen op school in te leveren! In de hal staat een (schone) kliko waar de flessen in gedaan mogen worden, herkenbaar aan de “flessen-schommel-poster”. Wij zorgen er dan voor dat ze bij de Coop terecht komen!

Taalpunt de Wijk – Even voorstellen:

Beste lezer, mijn naam is Hanneke Stapel-Vleems, wonende in de Wijk.

Na meer dan 25 jaar in het onderwijs te hebben gewerkt, ben ik sinds juli 2017 gepensioneerd leerkracht, ib’er. Ik heb de laatste jaren gewerkt op een kleine school met ongeveer 50 leerlingen en een grote school met bijna 400 leerlingen. Tijdens mijn werk heb ik verschillende opleidingen gevolgd, onder anderen een opleiding tot taalspecialist/dyslexie. Leerlingen helpen met lees/taalproblemen heeft mij veel voldoening gegeven. Met name de zichtbare groei van het zelfvertrouwen bij de leerlingen.

Om mijn ervaringen met leren lezen en het vergroten van de taalvaardigheid van leerlingen te kunnen delen heb ik mij opgegeven als vrijwilliger bij “Het Taalpunt”.

Op dit moment ben ik officieel taalcoach.

Bij de Taalpunten in Zuidwolde, Ruinen, Ruinerwold en de Wijk kunnen mensen terecht die beter willen lezen en schrijven. Ook het opdoen van digitale vaardigheden behoort tot de mogelijkheden. Mensen die zich melden, bij de bibliotheek, krijgen een aanbod op maat en worden begeleid door getrainde vrijwilligers.

Daarnaast kan ik eventuele andere vragen die u heeft, naar aanleiding van het gesprek over uw kind met de leerkracht, beantwoorden. Hoe vaak gebeurt het niet dat we, na een gesprek, buiten de deur staan en ons afvragen wat de juf/ meester bedoelde met: “Het is goed om met uw kind te oefenen met het lezen of de spelling.” De volgende data ben ik, van 8.15 tot 9.00 uur, aanwezig op school voor al uw vragen op lees- en spellingsgebied: 6 maart – 15 mei – 3 juli

Belangrijke data

Donderdag 8 februari: Scala beeldend groep 5 en 6
Dinsdag 13 februari: MR café 18.30-19.30 uur
Woensdag 14 februari: stakingsdag Noord primair onderwijs
Zaterdag 17 februari: oud papieractie
Maandag 19 t/m donderdag 22 februari: oudergespreksmomenten rapport 1

De volgende nieuwsbrief verschijnt maandag 19 februari 2018.