Tot en met vandaag, 11 april, is het mogelijk te stemmen voor de leerkracht van het jaar. Dit kan via deleraarvanhetjaar.nl Ouders, collega’s, (oud)leerlingen kunnen via deze site hun stem uitbrengen.

De groep van juf Hilde van OBS de Horst in De Wijk heeft haar voorgedragen. Maar 20 voorkeursstemmen zijn niet genoeg. Wie weet wil je ons helpen om vandaag nog (vandaag is de laatste mogelijkheid) te stemmen op juf Hilde! Zegt het voort!