De Stapel heeft sinds donderdag eindelijk weer een buurschapsbord. Hiermee gaat een jarenlange wens van de buurtbewoners in vervulling. Mede door niet aflatende ijver en inzet van oud buurtbewoonster Grietje Hogen Esch–Stapel staat de buurtschap nu weer echt op de kaart. Onder toeziend oog van vele tientallen buurtbewoners werd het bord door haar en burgemeester de Groot van gemeente De Wolden onthuld.

Generaties lang hebben er plaatsnaamborden gestaan van “De Stapel”, maar ergens in de zeventiger jaren zijn deze verwijdert zo vertelde buurtvoorzitter Jan Wessel Huizing. ‘Vooral Grietje Hogen Esch-Stapel heeft zich hiervoor vanaf 1985 jarenlang in gezet. Ze heeft diverse briefwisselingen met de gemeente over de plaatsing van een buurtschapsbord gehad, maar telkens weer werd haar aanvraag af gewezen. In 1989, toen ze 25 jaar getrouwd was met haar man Herman, kregen ze eigen buurtschapsborden als cadeau. In overleg met de gemeente mocht ze deze borden plaatsen bij toenmalig cafe Wanningen en aan het andere eind van de Stapelerweg. Maar enige tijd later zijn deze borden door de gemeente verwijderd, omdat ze illegaal geplaats waren’. Hogen Esch-Stapel beschouwt het ook als ‘een stukje erkenning’ dat het bord er nu toch gekomen is. ‘Ben er blij mee’.

De gemeente heeft onlangs besloten dat een buurtschapsbord op z’n plek is. Volgens Burgemeester de Groot hoort er ook een bord te staan. ‘We leven nu in een tijd dat we ook naar de bewoners moet luisteren, en ze moeten helpen als daarom gevraagd wordt. Topografisch staat De Stapel gewoon op de kaart. Dus is het ook logisch dat er een bord staat’.

Voor oud buurtbewoner Jan Huizing sr. was het plaatsen van het buurschap bord ook belangrijk. ‘De muur tegen geweld staat officieel in De Stapel. Maar veel mensen konden het monument niet vinden of verbaasden zich er over dat er geen bord stond. We hebben er jarenlang op moeten wachten, gelukkig staat het bord er nu weer’.