Het CDA De Wolden wil van het positieve saldo van de gemeente De Wolden meteen een bedrag vastleggen voor de opknapbeurt van Dijkhuizen in Ruinerwold. Komende donderdagavond behandelt de gemeenteraad in De Wolden de jaarstukken van 2014. Door een serie incidentele meevallers is er over 2014 een positief saldo van bijna 2 miljoen euro. Een jaar geleden was slechts een hele kleine plus verwacht, maar met name de laatste maanden pakten veel regelingen gunstig uit voor De Wolden.

Project Dijkhuizen

Het project Dijkhuizen in Ruinerwold wordt getrokken door een projectgroep bestaande uit inwoners van Ruinerwold zelf, waarbij de gemeente ondersteunt waar nodig, de zogenaamde overheidsparticipatie. De projectgroep heeft al een deel van de financiën voor de uitvoering binnen, maar kampt nog met een tekort van 862.000 euro. De uitvoering is voorzien in het najaar van 2015.

Reserve investeringsprojecten

“Dit is niet meteen het verjubelen van de meevallers”, legt raadslid Tjalling de Wit uit, want de gemeenteraad heeft jaren geleden besloten dat alle meevallers van 2012 tot en met 2015 in de pot “reserve investeringsprojecten” gaan. Hieruit worden plannen van de raad direct bekostigd.” Zo heeft het college onder andere al voorgesteld 150.000 euro aan te wenden voor wegverbredingen in verband met de rotonde in de N375.

Geen uitstel

“Het project Dijkhuizen moet uitgevoerd worden, niet alleen omdat de huidige tijdelijke bestrating meer een kamelenpad lijkt, maar ook omdat deze voor extra geluidsoverlast en trillingen zorgt vanwege de vele verzakkingen. Het project kan geen uitstel dulden. Ook heeft Ruinerwold deze opknapbeurt hard nodig”, volgens het raadslid.
Donderdagavond zal dit punt in de gemeenteraad aan de orde komen.

Bron: Das Mooi