Sportdorp (5)ABestuursleden van verschillende clubs en vereniging zijn maandagavond 9 november de dialoog met elkaar aangegaan in de Brede School. Deze avond werd georganiseerd door Sportfunctionaris Harold Wassink en Jan Faber. Beide heren waren betrokken bij het opzetten van het project Sportdorp De Wijk. Waarbij het creëren van een positieve sportcultuur voorop stond. Met het afsluiten van het traject ‘Positief Coachen’ kwam daar een einde aan. Het betekend echter niet dat de verschillende clubs en verenigingen nu niet meer samenwerken.

Juist daarom werd er een bijeenkomst belegd voor de verschillende sportaanbieders in het dorp. Om de verschillende sportprojecten, het sportaanbod, vaak gecombineerd met een gezondere levensstijl te evalueren. Het ledenpercentage van mensen die sporten of lid zijn van een sportclub is in de gemeente De Wolden hoger dan het landelijk gemiddelde. Over de hele bevolking genomen is het ledenpercentage in Nederland 24,0%. In de gemeente De Wolden betreft dit 30,6%. Dat blijkt uit het Kennis- en Informatie Systeem Sport (KISS). Dat voor de gemeente De Wolden een verzameling van gegevens in kaart heeft gebracht. Vanaf 12 jaar neemt het ledenpercentage iets af. Maar vanaf de leeftijd 35-45 neemt het juist flink toe zo komt o.a. uit de reportage naar voren.

Vanuit school wordt sporten en een gezonde levensstijl bijzonder gestimuleerd aldus Valentine de Ruyter van OBS de Horst. Zo zijn er de projecten Actiefnaschooltijd.nl , de Gezonde School waarbij van scholieren wordt verwacht dat ze zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school komen, het JOGG project (jongeren op gezond gewicht) waarbij gelet wordt op gezonde voeding. En worden er regelmatig activiteiten georganiseerd om kinderen kennis te laten maken met ‘Gratis Bewegen!’ Tevens worden er cursussen, clinics en gastlessen verzorgd. Het continu rooster biedt de school ook meer mogelijkheden om schooltoernooien na schooltijd beter af te stemmen.

Het is de bedoeling van Harold Wassink en Jan Faber om volgend jaar wederom een avond te beleggen voor sportaanbieders om ideeën uit te wisselen, het afstemmen van activiteiten, en om de onderlinge banden te versterken. Op de website www.dewijk.info is een speciale pagina waarop veel sportnieuws uit De Wijk is terug te lezen.