Het zal je maar overkomen. Je bent erfgenaam geworden en op een gegeven moment blijkt geheel onverwachts dat de overledene een flinke schuld heeft. De schuld is zelfs zo groot, dat je met eigen geld de schuld moet gaan aflossen. Met het wetsvoorstel dat onlangs door de Tweede Kamer is aangenomen word je als erfgenaam beter beschermd tegen nalatenschapsschulden.

Een erfgenaam kan een nalatenschap aanvaarden of verwerpen. De aanvaarding kan op twee manieren: zuiver of beneficiair. Door een nalatenschap zuiver te aanvaarden staat de erfgenaam met zijn privévermogen in voor schulden van de nalatenschap. Bij beneficiaire aanvaarding is een erfgenaam alleen met geërfd vermogen aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. De erfgenaam moet dan de nalatenschap afwikkelen onder toezicht van de kantonrechter en kan pas beschikken over de nalatenschap als alle schulden zijn voldaan.  

Erfrechtspecialist mr. Marloes Boonstra van Het Erfrechtkantoor in De Wijk vertelt: ‘In de praktijk blijkt dat erfgenamen al snel een nalatenschap zuiver aanvaarden zonder dat zij zich daarvan bewust zijn. Dat kan nu bijvoorbeeld al door het meenemen van spullen van de overledene. Omdat een eenmaal gemaakte keuze voor zuivere aanvaarding onherroepelijk is, kan een erfgenaam hierdoor in de financiële problemen komen’. Met het in werking treden van de nieuwe wet (per 1 september 2016) zal van zuivere aanvaarding pas sprake zijn als een erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt of op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers. Verder komt er een uitzonderingsclausule voor gevallen waarin de erfgenaam na zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld. Om te voorkomen dat een erfgenaam met privévermogen moet instaan voor een dergelijke schuld kan een erfgenaam straks de kantonrechter verzoeken om bescherming van zijn privévermogen. Mocht u meer informatie willen hebben over het aanvaarden van een nalatenschap en de gevolgen daarvan, neem dan gerust vrijblijvend contact op met Het Erfrechtkantoor (per telefoon 06-23 25 33 65 of per mail info@heterfrechtkantoor.nl).