De collecte van de Hersenstichting dit jaar in het dorp de Wijk heeft een bedrag heeft opgeleverd van € 1064,17. Onze hartelijke dank hiervoor.