Rederijkerskamer de Bloem heeft zaterdagmiddag de Koninklijke erepenning plus bijbehorende oorkonde ontvangen uit handen van commissaris van de Koning Jacques Tiggelaar. Koob Veneman, het oudste lid van de Bloem heeft de koninklijke erepenning aangevraagd in verband met de viering van het 150-jarig bestaan.

De koninklijke erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen, met activiteiten van filantropische, wetenschappelijke, culturele of maatschappelijke aard of op het gebied van sport. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.

De Toneelvereniging Rederijkerskamer de Bloem, opgericht in 1867, de op één na oudste toneelvereniging van Drenthe, is een springlevende en bloeiende toneelvereniging en bestond op 6 februari dit jaar maar liefst 150 jaar. Vanwege dit heugelijke feit is er op 11 februari een receptie en ‘s avonds een feestavond voor leden en oud-leden. Op vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april 2017 zal De Bloem haar jubileumstuk ‘Onjeklonje’, een avondvullend blijspel met kluchtige en thrillerachtige elementen, op gaan voeren. En omdat het een jubileumstuk betreft, zal het dit jaar wat groter dan normaal worden opgevoerd.

De Bloem is in 1938 initiatiefnemer geweest voor de oprichting van het Provinciaal Drents Rederijkersverbond. Daarmee werd een basis gelegd voor meer dan 50 jaar georganiseerd toneel in Noord-Nederland. De vereniging telt momenteel 26 leden, 4 ereleden en een dertigtal donateurs.