‘Samen het zwembad succesvol maken’ dat is het streven van Stichting de Slenken. Als een ieder daar zijn steentje aan bijdraagt hoeft dat volgens het bestuur niet veel tijd te kosten. Alle hulp is welkom want vanaf 1 januari is zwembad De Slenken verzelfstandigd. ‘We zijn erg blij met de ongeveer 70 aanmeldingen die we inmiddels hebben’ zo laat het bestuur weten. Er mogen altijd nog meer bij dus als je mensen kunt overhalen, laat ze ons een mail sturen: info@zwembaddeslenken.nl.

Als bestuur zijn we bezig de organisatie formeel op te zetten, de administratie in te richten, contracten en verzekeringen sluiten en ook abonnementenverkoop te organiseren zodat de verkoop half maart kan beginnen. Verder willen we een aantal zaken aanpassen aan het kassa-/kioskgebouwtje en het aantrekkelijk maken van het zwembad. De personele invulling hebben we bijna rond.
We brengen alle klussen in kaart en maken er een planning bij. Die gaan we dan in de verschillende groepen bespreken en het werk verdelen.

Het zwembad gaat open op zaterdag 22 april; het begin van de meivakantie.

Heb je tips voor ons of vragen? Neem dan gerust contact op! Dan kan het beste via info@zwembaddeslenken.nl.
Hartelijk dank en tot snel!

Bestuur stichting De Slenken