Belangen Vereniging De Wijk organiseert op 25 maart de jaarlijkse Zwerfvuilactie. Wie deel wil nemen om te samen de Wijk van zwerfvuil te ontdoen, kan zich opgeven bij de Belangen Vereniging via mailadres: wijkerbelang@ gmail.com of een telefoontje naar de secretaris van de Belangen Vereniging.