Het college van B & W wil de nieuwe dorpsonderneming bij de verzelfstandiging van ontmoetingscentrum De Havezate in de Wijk drie jaar lang ondersteunen. Dat heeft het college laten weten aan het bestuur van de stichting die De Havezate gaat beheren. Het gaat om 200.000 euro over de komende drie jaar. Het college wil de nieuwe dorpsonderneming de ruimte te geven om zich te kunnen ontwikkelen en toe te kunnen werken naar een gezonde exploitatie. Daarna moet De Havezate op eigen benen kunnen staan.