Op zaterdag 26 januari 2019 organiseert het Netwerk Land van de Reest een Symposium ‘Sterke vrouwen, vrouwen die het verschil maken’. De zichtbare en de onzichtbare sterke vrouwen zullen centraal staan op deze dag. Het Symposium zal gehouden worden in de Havezate, Dorpsstraat 78 in de Wijk.

Het programma begint met een inleiding door Froukje Idema, daarna zijn er vijf activiteiten, waaronder twee workshops waaruit een keuze kan worden gemaakt: Tijd- en Energiemanagement, de kracht van verhalen vanuit de literatuur en eigen ervaringen met sterke vrouwen, interview met oma, dochter en kleindochter, presentatie van een panel van vier vrouwen, die zelf een bedrijf hebben opgezet en twee sportvrouwen en één kunstenaar, die vertellen hoe zij in hun wereld omhooggeklommen zijn. Als laatste onderdeel is er een feestelijke afsluiting van de dag. Ook vrouwen die geen lid zijn van het netwerk zijn welkom! Opgave en informatie kan via de website; na aanmelding en betaling is deelname gegarandeerd. www.vrouwennetwerk-landvandereest.nl