Veel afvalwater heeft nog een relatief hoge temperatuur. Van het gas af, kost heel veel geld. Laten we eerst die vrijkomende warmte (beter) benutten. Slib dat vrijkomt in het zuiveringsproces is ook waardevol. Dit kan gebruikt worden voor de productie van groen gas. We hebben een prima gasleidingnet. Heel onlogisch en ongewenst om dat niet meer te gebruiken. Laten we dat net in de nabije toekomst ook vullen met biogas van onze zuiveringen.

Andere terug te winnen grondstoffen zijn fosfaat, stikstof, kalium, cellulose en bioplastics. Hergebruik daarvan is echte milieuwinst en dus duurzaam. Uit rioolwater teruggewonnen stoffen moeten we niet meer zien als afval, maar als waardevolle producten. Wetgeving moet daarop aangepast worden. Zo kan de rioolwaterzuivering een echte Energie- en grondstoffenfabriek worden. Kijk voor meer informatie en onze kandidaten op www.wdodelta.sgp.nl.