Maandag 18 maart kwam rijschoolhouder Lucassen ons geheugen opfrissen wat betreft de verkeersregels en verkeersborden. Aanwezig 60 dames en 2 gastleden. Alida Rooze (onze nieuwe voorzitter) opent de bijeenkomst, hierbij worden de heren Lucassen en zijn assistent Henk welkom geheten.

Alida vertelt eerst wat ze al heeft bijgewoond de eerste periode van haar voorzitterschap, Regio-overleg in Ansen waar Samen Sterk is opgericht, dit is een commissie die zich inzet om volgend jaar rond vrouwendag in de Wolden een speciaal iets te organiseren voor alle Vrouwen van Nu vrouwen in de Wolden. Het eerste commissie overleg is geweest en Lammy Stevens is namens onze afdeling toegetreden om te helpen organiseren. Wat het precies gaat worden is nog niet bekend, maar daar horen we volgend jaar meer van. We hebben een gesprek met de familie Klok gehad over de koffie, thee en de consumptie. Ook zijn we in Echten geweest voor een regio-overleg (pb op de koffie) met zuidwest Drenthe verenigingen, hier werden zaken als programma makers of sprekers uitgewisseld.

Ingekomen stukken: Janny Timmerman bedankt voor de bloemen ontvangen na haar val in de stal.
Uitnodiging van de culturele commissie Drenthe om een dagje uit te gaan in Amersfoort.
Voor de Open boerderijendag is gevraagd om Grietje Redeker op te volgen, Grietje heeft aangegeven dit jaar te willen stoppen als gastvrouw voor de boerderijendag. Dit jaar kan ze iemand opleiden die dit van haar wil overnemen, dit kun je ook met 2 personen doen. De laatste zaterdag van juli wordt deze gezellige dag gehouden. Er komt nog geen doorslaggevende reactie. Hier komen we op terug een volgende keer.
Zangmiddag in Westerbork op 21 maart.
9 en 10 april is de handwerktentoonstelling.
16 april is de werelddansdag in dorpshuis Buddingehof in Ruinerwold.
27 maart is de workshop Handlettering bij Smederij Mulder aan het Haakswold, er hebben zich 7 dames opgegeven.
Op 30 april maken we een reisje naar Westerstede, daarvoor kun je nog opgeven.
De schroefdoppen kunnen nog steeds worden ingeleverd bij Trijntje Pruim of Betsy Pinxterhuis. Door het sparen van deze doppen kunnen geleide honden worden opgeleid.
Dit jaar is het goede doel speeltuinvereniging de Woldklimmers, hier voor staat de spaarpot klaar.

Ina Mannes bedankt iedereen voor de gulle giften in de spaarpot van vorig jaar. Er werd gespaard voor de buurtkamer, Ina zegt dat er iets blijvends voor wordt gekocht maar ze weet nog niet wat. Ze grijpt meteen de kans om te vragen naar meer mannen op de ochtenden dat de buurtkamer open is. Die komen er te weinig. We beginnen de ochtend met een kleine geheugentraining, we kletsen wat bij, dan zijn we actief of creatief bezig en we sluiten de morgen af met gezang. Kortom een gezellige morgen samen.

Nu is het woord aan rijschool Lucassen.
Op 9 april wordt in dorpshuis Buddingehof een opfriscursus gehouden er kunnen nog enkele deelnemers bij. De kosten bedragen per persoon € 25.00 of per echtpaar € 35.00 daar krijg je theorie voor, een praktijkles in de eigen auto, een lunch en de zekerheid dat je rijbewijs niet wort afgepakt. 15 juni wordt de cursus “auto te water” gegeven in de Wijk. Nader bericht hierover volgt nog. Na 2017 zijn er geen nieuwe borden meer bijgekomen. Er worden situaties getoond of borden en door middel van rode of groene kaarten kunnen we dan antwoord geven.

Enkel voorbeelden van situaties: Waar plaats je nieuwe banden voor of achter. Nieuwe banden plaats je achter, ivm aquaplaning. De achterband volgt de voorband die de weg schoonmaakt en als er dan veel water op de weg ligt en je gaat de bocht om vliegt je achterkant uit. Veel op hol geslagen auto’s gezien. Voor een Canta ben je geen bromfietsrijbewijs nodig, dit is een invalidenvoertuig. Als je 16 jaar bent mag je er in rijden. Er volgen veel situaties waarvoor we een kaart op mogen steken, soms veel rode, soms allemaal groene kaarten. Als je rood toont, ben je het er niet mee eens of is het fout, toon je de groene kaart dan is het goed of ben je het met de situatie eens. Lastige zaken worden uitgelegd. We steken heel wat op deze avond.
Bij de rondvraag komt de vraag mag je met een verlopen rijbewijs wel moteo rijden. het antwoord is nee.
Eerder was het zo als je trekker reed hoefde je geen trekkerrijbewijs te hebben en kon je je verplaatsen met de trekker ook als je geen rijbewijs hebt voor de auto, dat mag nu niet meer. Ook voor een aanhanger hoefde je geen extra lessen te nemen om een aanhanger mee te nemen, nu moet je daar wel speciale lessen voor volgen. Met rijbewijs BE mag je geen kleine vrachtauto besturen. Als er een bord staat dat vrachtauto’s niet mogen inhalen geldt dat dan ook voor een auto met caravan. Nee, die mag wel inhalen. Op de Kerkweg zijn 2 versmallingen, wie mag eerst? Diegene die eerst is mag er als eerste langs, vroeger gold diegene die uit het centrum komt gaat eerst, nu geldt dat niet meer.

We zijn helemaal opgefrist en kunnen weer met volle moed aan het verkeer deelnemen. Alida bedankt Jaap Lucassen voor zijn goede uiteenzetting en wenst ons allen wel thuis en tot de volgende keer. 16 april komt Gerard Spin met een muzikale avond, zijzelf kan er dan helaas niet bij zijn.